neděle 22. listopadu 2009

Plné moci ke shromáždění 8.12.2009

Už mi dorazilo 5 plných mocí na shromáždění SVJ, které se bude konat 8.12. 2009.

Obdržel jsem i žádost zasílat korespondenci na jinou adresu, než vám byla zaslána. Ze zákona musíme obeslat vlastníka na adresu uvedenou v katastru nemovitostí, proto pokud jste změnili adresu, změňte údaje na katastru. Pro jistotu pak můžete nahlásit změnu i našemu správci na BYTASEN, a to prosím i s telefonickým kontaktem na vás, kdyby se stala mimořádná událost.

čtvrtek 12. listopadu 2009

Aktuality v listopadu 2009

Zateplování pokračuje a zřejmě bude celý dům zateplen ještě v tomto roce, dále jen telegraficky:
 1. Bude se měnit linoleum i v 1. PP, kde je nejvíce zatíženo.
 2. Je vybráno barevné řešení domu, jen se dolaďují detaily.
 3. Kontrola stavu našich výtahu byla zadána nezávislé státní inspekci, která by měla rozhodnout, jestli naše výtahy jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku.
 4. Pokud si dlužníci nedají do pořádku své dluhy do schůze 8.12. 2009, bude SVJ dluhy vymáhat soudní cestou. (nejsme schopni zjistit kontakty na některé dlužníky)
 5. Postupně probíhá dokolaudace zbývajících bytových jednotek nadstavby, mimo největší bytové jednotky.

Výměna starých dřevěných oken a parapety

Pokud už máte vyměněn parapet a budete si teprve teď měnit okna v bytě za nové, informujte prosím stavbyvedoucího p. Antalu (mobil: 773 626 203). Firmy měnící okna neodborně zacházejí s novými parapety, a ty se pak musí vyměnit za nové, i když tam byl sotva par týdnů.

úterý 3. listopadu 2009

Jak se liší společné a soukromé vlastnictví

Zas a znova - pořád dokola se objevují dotazy typu:
 • Proč mám platit za výtah, když jej nepoužívám a bydlím v prvním patře?
 • Proč mám platit vyšší fond oprav, když bydlím v nadstavbě, a ta se nezatepluje?

Na vysvětlenou:
"Ne každý vlastník si po nabytí bytové jednotky do vlastnictví uvědomuje, že s vlastnickými právy jsou neoddělitelně spojeny i závazky a povinnosti. Také očekávání nižších nákladů na bydlení je naprosto neodůvodněné."

"Spoluvlastnictví, ať již upravené v občanském zákoníku, nebo podle zákona o vlastnictví bytů, vyžaduje ochotu starat se odpovědně o společné věci, schopnost vzájemné komunikace a dohody s mnoha dalšími subjekty, a to i v případě odlišných názorů a způsobu jednání."

Stejně tak jako nadstavba tak i zateplení mělo být hotovo už někdy v roce 2004/2005. S nadstavbou nemá SVJ nic společného, je to břemeno, které na něj uvalil původní investor Terplan Consult. SVJ nemohlo nadstavbu nikterak ovlivnit a muselo ji trpět. Zateplení se neprovedlo dříve z důvodu, že 5.11. 2003 se začalo na pouhých 8 Kč/m2, nic se nespořilo a částka stačila pouze na nezbytný provoz. Náš dům začínal s 0 Kč a rekonstruovaly se pouze byty, společné prostory se nechaly na nové SVJ. Už na schůzi 2004 bylo jasné, že pokud se má zateplení provést, bude potřeba platit do FO minimálně 24 Kč/m2. Za tuto částku se mělo nejenom zateplit, ale i všem vyměnit i okna v bytech. V prosinci 2008 se povedlo z 18 Kč/m2 dostat alespoň na 22 Kč/m2.

Proto než začnete cokoliv psát, řekněte si prosím: "Náš dům" a ne pouze "můj byt".

Ze zápisu 14.12. 2004:

Na tuto zprávu navázal předseda výboru s návrhem na navýšení fondu oprav s platností od 1.1.2005. Byla navržena částka 24,- Kč/m2, přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování:
Pro : 10,10% hlasů přítomných vlastníků Proti : 87,21% Zdržel se : 2,69 %

Usnesení : Navýšení fondu oprav na 24,- Kč/m2 s platností od 1.1.2005 nebylo odsouhlaseno.

... Dále bylo navrženo navýšení fondu oprav na částka 12,- Kč/m2 s platností 1.1.2005 a bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování :
Pro : 88,39% hlasů přítomných vlastníků Proti : 4,72% Zdržel se : 6,89%

Usnesení : Bylo odsouhlaseno navýšení fondu oprav na 12,- Kč/m2 s platností od 1.1.2005.

... Následně se informativně hlasovalo o jednotlivých variantách , aby byla představa o možnostech a zájmu vlastníků o výše uvedené investice.

- zateplení celého objektu včetně výměny oken – NEODSOUHLASENO
- výměna všech oken vč.spol.prostor domu – NEODSOUHLASENO ( pro 49,72% přítomných vlastníků )
- výměna oken ve společných prostorách domu – ODSOUHLASENO

úterý 6. října 2009

Dluh po předchozím majiteli bytové jednotky

Rád bych informoval všechny, kdo mají dluh na bytové jednotce a tento dluh patří předcházejícímu majiteli, že se bude situace řešit z předcházejícím majitelem. To však nic nemění na tom, že na této bytové jednotce je dluh.

Taky bych poprosil, že hned nemusí každý nadávat, když plníme své povinnosti členů výboru a snažíme se uvést finance do pořádku. Budeme splácet úvěr a musí být z čeho.

btw: Pokud se to někomu nelibí, nechť si koupí rodinný dům. V SVJ nekončí vaše zodpovědnost prahem vašeho bytu.

čtvrtek 1. října 2009

Předběžný harmonogram zateplení

Předběžný průběh prací při zateplení obvodového pláště:

1) Nyní je postaveno lešení u obou štítových stěn domu a dále na jedné polovině vstupního průčelí směrem z pravé strany od parkoviště doleva až po středovou dilatační spáru domu. Montáž lešení u vstupního průčelí domu byla dnes přerušena vlivem deštivého počasí a až po dilatační spáru domu bude dokončeno zítra 1.10.09 v závislosti na počasí.

Upozornění: pokud si majitelé nesundají klimatizace, paraboly a jiné antény upevněné na společném plášti domu, budou odstraněny stavebními dělníky.

2) Následně bude zahájena montáž kontaktního zateplovacího systému na těchto částech domu.

3) Předpokládaný termín montáže lešení na další plochu fasády bude vždy upřesněn s týdenním předstihem.

Úvaha je taková, že by bylo použito lešení, které je již teď vystavěno a vždy po dokončení realizace fasády na jednotlivých částech domu by bylo demontováno a následně postaveno dále v návaznosti na další část domu.

Radim Antala, stavbyvedoucí
Kopřiva - revitalizace panelových domů s.r.o.
Fryčajova 10, 614 00 Brno
tel.: 773 62 62 03

středa 30. září 2009

Dluhy vlastníků u SVJ

Téměř každý 3. byt nemá v pořádku měsíční úhrady na účet SVJ: 1, 4, 9, 15, 16, 17, 18, 30, 44, 48, 50, 55, 62, 77, 80, 81, 91, 98, 99, 105, 107, 119, 120, 126, 127, 135, 136, 137, 140, 144, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165.

Kontaktujte prosím BYTASEN (p. Šedová, tel. 542 423 025) a uveďte si platební příkazy do pořádku.

Plánujeme

Seznam úkolů, které čekají SVJ v budoucnosti:
 1. [V rámci projektu zateplení] Výměna oken ve společných prostorech domu. (po dokončení nadstavby)
 2. [V rámci projektu zateplení] Výměna venkovních parapetů. (po dokončení nadstavby)
 3. [V rámci projektu zateplení] Přespárování panelových spár. (po dokončení nadstavby)
 4. [V rámci projektu zateplení] Zateplení domu + nová fasáda. (po dokončení nadstavby)
 5. [V rámci projektu zateplení] Výměna nákladních výtahů nosnosti 500kg, aby odpovídali normám roku 2010. (cca 1,2mil.; po dokončení nadstavby)
 6. [V rámci projektu zateplení] Výměna linolea v domě. (jen schodiště 400tis. Kč)
 7. [V rámci projektu zateplení] Vymalování společných prostor.
 8. Oprava vypáčených poštovních schránek - po domluvě s majitelem bytu.
 9. Výměna výměníku na teplou vodu.
 10. Rekonstrukce ležaté kanalizace v 1PP.
 11. Digitální nebo satelitní TV signál.
Seznam je průběžně aktualizován.

Body k projednání na shromáždění v roce 2009:
 1. Hotel International Brno, a.s.: si přeje hlasovat o neplacení poplatků za výtah pro 1. PP.

neděle 27. září 2009

Shromáždění SVJ 8.12. 2009

Shromáždění SVJ tř. gen. Píky 9 bude v úterý 8. 12. 2009 od 18:00-20:00.

Hlavním bodem programu bude schválení účetní závěrky za rok 2008 a dovolení členů výboru. Pokud má někdo zájem o práci ve výboru SVJ, ať prosím pošle e-mail na 93@tgp9.net
Stejně tak můžete do programu zařadit další body k projednání.

Pokud se v daném termínu nebudete moci zúčastnit, budete moci pověřit jinou osobu plnou mocí. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné bude potřeba 50% všech vlastníků.

středa 23. září 2009

Nedoplatky vlastníků k 7/2009

Dluh na pravidelných úhradách na účet SVJ činí k 7/2009: 131.001 Kč (bez nadstavby).

Prosíme majitele bytů č.:
 • 30,
 • 44,
 • 81,
 • 126,
 • 137,
 • 140,
aby kontaktovali BYTASEN a zkontrolovali si své úhrady SVJ dle rozpisů. Jejich dluhy jsou větší než 10.000 Kč. (85.165 Kč ... 65% z dluhu)

Případně prosíme sousedy, aby majitele bytů upozornili. Při dvouměsíčním prodlení je zasílána upomínka.

pondělí 10. srpna 2009

Oznámení o zahájení stavebního řízení k zateplení

Od 6.8. 2009 - vyvěšeno na úřední desce.

Zateplení fasády včetně souvisejících klempířských a zámečnických prací, výměny části oken, výměny stávajících prosklených vstupních stěn, zateplení stropu nad nevytápěným 1.P.P., včetně zařízení staveniště na poz.p.č. 465/98, 465/99, 465/100, 465/102 k.ú.Černá Pole.

Oznámení o zahájení stavebního řízení

středa 5. srpna 2009

Stavební úřad a projekt zatepleni

Stávající stav se zateplením je následující:
 1. Byla podána žádost o stavební povolení, možný začátek prací je září 2009.
 2. Projekt zateplení počítá se zabudováním hromosvodů do pláště domu podle původní dokumentace nadstavby - nebudou spojeny s kazatelnami.
 3. Pokud se povede zkolaudovat jednu bytovou jednotku, dostane SVJ prostředky na úpravu okolí domu, kterou provede po dokončení zateplení - orientačně listopad 2009.
 4. Pokud stavebník nadstavby upraví problematické svody dešťové vody, dokončí chodbu v 8. patře B vchodu a dokončí terasu nedokončené velké bytové jednotky - je možné zkolaudovat i zbývající bytové jednotky.
 5. Je potřeba dohoda SVJ se stavebníkem.

středa 1. července 2009

Nabídka na výměnu oken od OKNOSTYL

Přišla mi další nabídka pro výměnu oken v soukromých bytech. Opět opakuji, že výbor SVJ se do této věci neangažuje a vlastníci se případně na hromadné objednávce musí domluvit sami.

nabídka OknoStyl

V případě zájmu, můžete kontaktovat:

Petr Myslín
tel.:774 635 604
kancelář: Bayerova 23, Brno
brno@oknostyl.cz
www.oknostyl.cz

pátek 26. června 2009

Zápis z kontrolní schůzky SÚ 26.6. 2009


V 9:30 jsme se sešli před domem s p. Tošovským z SÚ a p. Opletalem - stavebníkem. Tentokráte bylo účastníků řízení více, zejména díky majitelům bytů v nadstavbě.

 1. Důvod, proč není uvedeno okolí do původního stavu dle ujednání z dubna, uvedl pan Opletal jako neexistence cenově vhodné nabídky od dodavatelů. A že prý budeme stejně zateplovat, že se to udělá až potom. Tady jsem ostře zasahnul, že zateplovani s tím nemá nic společného a vyjádřil nespokojenost nad přístup p. Opletala, který problémy necháva shnít.
 2. Bylo upozorněno na poškození pláště budovy od lešením a zatečení, kvůli špatným svodům dešťové vody v nadstavbě.
 3. Bylo zkontrolován bordel v nedokončeném bytě. Zástupci SÚ nebyli se stavem spokojeni. Navíc tam praskla fasáda, stojí tam voda a hnije stavební materiál.
 4. Dveře do části B nadstavby nejsou z požárního hlediska bezpečné a nedají se bez klíče otevřít - chybí úniková cesta.
 5. Hromosvody nejsou udělány podle projektu, kotvení mělo být do fasády, ne k zabradlím kazatelen. P. Opletal se ohradil, že mu to revizní technik schválil a že to není tedy jeho problém. SÚ vyzval p. Opletala, že se prostě musí dohodnout.
Přístup p. Opletala je skutečně nehorázný, do svých problému se snaží zatáhnout všechny okolo. Tvrdí, že nemá odborné znalosti a neumí problémy řešit. S tímto způsobem by se dalo stavět ještě 50 let. Stavebník se staví se do role oběti, přesto mu nevadí být arogantní. SÚ začně stavebníka sankcionovat.

úterý 16. června 2009

Kontrola stavebního úřadu 25.6. 2009

Stavební úřad provede kontrolní prohlídku, která se bude konat 25.6. v 9:30. Cílem prohlídky je kontrola staveniště a navracení okolí domu do původního stavu.

Čím se vás zúčastní tím lépe. Pokud budete mít nějaké dotazy k zateplení, tak vám je zodpovím, po skončení schůzky.

pondělí 15. června 2009

Jak je to s okny v bytech a zateplením?

Množí se dotazy ohledně výměny oken v bytech, ne všichni jsou zde od samého začátku a neznají historii, tak v bodech:
 1. Okna v bytech jsou na základě rozhodnutí shromáždění SVJ z před čtyř let věcí každého majitele bytu = platíte si to sami.
 2. V r. 2005 v první vlně byla cena za jedno okno 8tis. Kč za normální sestavu a 10tis. Kč za balkonovou, ale DPH bylo jen 5% a cena byla pro 80 oken.
 3. Nabídka od společnosti Kopřiva je samozřejmě kalkulovana pouze pro jednotlivce, pokud se domluví více majitelů, můžou si vyjednat množstevní slevu (výbor už do toho zasahovat nebude, zařizuje zateplení, starali jsme se v roce 2005)
 4. Jedinou podmínkou pro výměnu oken je zachování barvy - bílá a dělení oken. Většina má- 5-komorová plastová okna.
 5. Zateplení domu bude provádět firma Kopřiva, která vyhrála výběrové řízení. Již je zpracován projekt, až na detaily.
 6. Financování proběhne úvěrem stavební spořitelny Wustenrot REVIT na celkovou částku 7,5 mil. Kč.
 7. Co nás čeká: vyřízení stavebního povolení, podání žádosti na dotace.
 8. Pro plné dotace je potřeba, aby byly vyměněny v domě všechna stará okna.
 9. Kdy se začne zateplovat? Záleží na hladkosti vyřizování predispozic a dokumentů - výbor počítá ze srpnem 2009 -> okna musí být vyměněna nejpozději v srpnu.
 10. Výměnou oken po provedení zateplení riskujete porušení izolace a pak by po vás SVJ mohla vymáhat náhradu škody.
 11. Zateplení by mělo být hotovo v listopadu 2009.
Alternativní firmy na výměnu oken co jsem dostal na e-mail od majitelů:

úterý 9. června 2009

Nabídka na výměnu oken

Nabídka pro dům tř. gen. Píky 9:


Kdo stále nemá vyměněná okna nechť využije nabídku firmy Kopřiva, která bude provádět zateplení našeho domu.

Kontakt na pověřeného pracovníka dodavatele:

Tomáš Viklický
Kopřiva – Revitalizace panelových domů s.r.o.
Tel: 773 626 296
Email: tomas.viklicky@koprivabrno.cz
Předmět: TGP9 - objednávka oken
Zpráva: uveďte variantu oken ve vašem bytu

pátek 5. června 2009

Vracení přeplatků

Dnes jsem autorizoval platby - přeplatky po vyúčtování roku 2008. Je tam nastavena splatnost 8.6. 2009, následující den můžete očekávat na svém účtu.

Ti z vás co ještě nemají vyměněny okna si peníze odložte na výměnu, protože pokud nebudou mít všichni vyměněny okna, tak nedostaneme dotace v plné výši - a tím poškodí ostatní.

O nabídce oken bude informovat v nejbližších dnech, bude se jednat o pětikomorový německý profil VEKA:
 • balkonové okno cca 14.675 Kč
 • normální okno 11.675 Kč

středa 3. června 2009

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

V dokumentu Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením [PDF], který výbor obdržel od stavebního úřadu Brno - Královo Pole je definována změna největšího bytu nadstavby:
 • změna dispozice bytových jednotek - rozmístnění vnitřních příček
 • nové okna a dveře
 • nová terasa
 • úpravy nemají vliv na statiku stavby
Na vyjádření námitky má výbor SVJ 10 dní, počínaje dneškem.

čtvrtek 23. dubna 2009

Kontrolní prohlídka SÚ 23.4. 2009 10:30


Kontrolní prohlídka Stavebního úřadu se týká dodržení požadavků na vedení staveniště v souvislosti s nadstavbou. Bude přítomen předseda představenstva, účast ostatních vlastníků vítaná.

Zápis 23.4. 2009 10:30 - 11:00

účastníci: Martinec, Konečný, Tošovský, Kopřivová, Opletal, Krejčí

Stavebník vyjádřil zájem rozdělit nedokončenou stavební jednotku na tři menší. Podle odhadu pana Tošovského by byla potřeba 100% souhlasu vlastníků.

Úprava okolí domu bude probíhat v následujících etapách:
 1. k 1.5. 2009 - odvoz veškerého volně položeného stavebního materiálu
 2. k 1.6. 2009 - odvoz panelů a štěrku, navezení a osetí hlíny, chodník bude opraven tak, aby bylo přístupné únikové schodiště a dům se dal obejít (šíře chodníku 5 dlaždic s obrubou)
 3. k 15.6. 2009 - opraven plot na západní a severní straně po celém obvodu, zrušení vjezdu a osazení živého plotu
O jednotlivých krocích bude proveden zápis a kopie doručena na SÚ.

Na domě by měly být pouze nové hromosvody, problematický hromosvod připevněn k balkonu by se měl vyřešit před kolaudací, aby nebyl problémem z důsledkem jejího pozdržení.

Na dotaz ohledně odpadů p. Krejčí uvedl, že byla vyměněna odsávací klapka a nyní by neměl být žádný problém. Při mém dotazu na vzduchotechniku, jsem dostal odpověď, že o žádném problému neví a čím vyšší komín, tím vyšší tah, takže mám byt v klidu.

Nedodělaná fasáda z boku velkého bytu, prý nemůže být dokončena, protože tam bude vstup na terasu a stavitel nechápe, proč nám to vadí.

středa 1. dubna 2009

Kontrola stavu výtahů

Pokud se bude chtít zúčastnit schůzky ke stavu výtahu, máte možnost s p. Mühlbacherem domluveno - na úterý 31.3. 2009 v 8:30 před vstupem A. Pan Weigner z BYTASEN bude ukazovat, co nefunguje.

Výsledek schůzky

pan Mühlbacher mně předal opravené nákladní výtahy. Vůle v uložení motorů byla odstraněna, strojovny jsou výrazně tišší. Vadné samozavírače byly odstraněny a nahrazeny zavíráním přímo v pantech. Původně nefunkční zvonky jsou nyní přímo v šachtě, aby je někdo opět nezničil. Oba výtahy jezdí, kam se zmáčkne (závada na 500B tak byla odstraněna, výtah byl špatně vyvážen).

Nové výtahy během kontroly jezdily do správných pater. To, že výtah patro netrefí, je způsobeno zřejmě tím, že magnetické čidlo mine označení stanice. V konečných stanicích je pak výtah opět uveden zpět do reality, proto to pak funguje správně. Během příštího týdne zkusí p. Mühlbacher problém trvale vyřešit doplněním dalších čidel na klec výtahu (nějaká už byla přidána). Také zalepí ty díry v závažích a doplní drát, který zabrání zhasínání výtahu 500A před rozjezdem (tam je zřejmě také závada na základní desce, výtah bude asi dva dny mimo provoz, bude to na něm v předstihu viset; samotná oprava by měla stát kolem 1.000 Kč). Reklamované dveře na výtahu 250A se otevíraly a zavíraly bez problému.

To, že v nákladních výtazích je potřeba držet tlačítko stanice několik vteřin, je podle pana Mühlbachera dáno aktuálně používanou elektronikou, nejde o závadu.

S pozdravem

T. Weigner

čtvrtek 5. března 2009

Stanovisko stavebního úřadu k zateplení a kolaudaci

Dobrý den,

       na základě Vašeho e-mailu Vám sdělujeme následující.

V současné době je stavebníkem požádáno o kolaudaci a kolaudační řízení je vedeno na 5 BJ a to: 2, 4, 5, 10 a 13. Toto kolaudační řízení bylo především pro nedostatky v dokladech a z důvodu nedokončenosti kolaudované části stavby přerušeno a stavebník byl vyzván doplnění dokladů. Úklid stavebního materiálů  a věcí souvisejících se stavbou je samozřejmě povinností stavebníka, jejíž splnění dokládá ke kolaudačnímu řízení; jako Vaši podmínku pro kolaudační řízení jste to také uvedli ve Vašem - SVJ - stanovisku  ze dne 29.9.2008, doruč.  dne 2.10.2008 ke zdejšímu stavebnímu úřadu.

Ve věci Vámi dotazovaného postihu za nedodržení termínu kolaudace stavební úřad sděluje, že termín pro dokončení stavby byl stanoven do 31.3.2009. O Vámi zmiňovaném možném budoucím "zakonzervování" nejvetší BJ nám není nic známo, stavebník o toto nežádal.

       Ve věci zateplení Vašeho bytového domu sdělujeme, že návrh, resp. technické řešení zateplení BD buď splní požadavky § 103, odst.1, písm. e) stavebního zákona, tedy "udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou", a potom by zateplení nevyžadovalo ohlášení ani stavební povolení, nebo je nesplní, a pak je nutné žádat o vydání stavebního povolení dle § 110 SZ.  Zásadní pro stanovení povolovacího režimu je posouzení Požární zprávy navrhovaného zateplení Hasičským záchranným sborem, resp. jejich stanovisko, které určí ovlivnění požární bezpečnosti stavby.

       S pozdravem

Bc. Jaroslav Tošovský
referent stavebního úřadu ÚMČ brno-Královo Pole

středa 4. března 2009

3. a poslední termín odečtu

Poslední termín odečtů je 18. 3. 2009 v čase 17:00 - 18:00

Vlastníkům neodečtených bytů jde informace o termínu doporučenou poštou (kvůli případné penalizaci ze zákona).

neděle 22. února 2009

Když neumožníte odečet vody, tak ...

Spotřeba v bytech, kde nebyl proveden odečet, se určí podle spotřeby v předchozích letech s použitím ustanovením § 27 odst.2, vyhlášky č.428/2001 Sb. Neumožní-li uživatel jednotky opakovaně odečet údajů podružného vodoměru SV za dané zúčtovací období, zpravidla na konci kalendářního roku, případně na základě výzvy bezodkladně neoznámí údaje podružného vodoměru SV, určí se spotřeba SV v dané jednotce za zúčtovací období jako 1,5 násobek spotřeby SV dle vyúčtování předcházejícího zúčtovacího období na základě odborného posouzení s přihlédnutím ke změně počtu osob v jednotce či změně charakteru jejího využívání.

zdroj: http://spolecenstvi.okinfo.cz/diskuse/pomerove-merice-sv

Až bude někdo po vyúčtování tvrdit, že neměl čas nebo se o tom nedověděl, nebude ze strany výboru SVJ žádné slitování. Byt v osobním vlastnictví není jen "rýžování" nájemného, ale i zodpovědnost. Většina pronajímaných bytů, jak jsem si všiml, nemá například doposud vyměněná okna a nájemníci nevybírají poštu, protože je to nezajímá. A někteří dokonce ani neví, kdo je majitel bytu a jak jej zkontaktovat.

Výměna těsnění u záchodů

Důležitá informace pro ty z vás, kteří jste doposud od rekonstrukce nic nepodnikli s vaším WC.

V noci bývá vyšší tlak. Pákové baterie a splachovadla jsou většinou na provozní tlak 1–5 barů.

Většinou u splachovadel dochází k „protékání“, které bytový podružný vodoměr nezaznamená. Pozná se to tak, že ráno před prvním spláchnutím je hladina vody v nádrži splachovadla po přepad. Příčina je jednak ve stárnutí – tvrdnutí pryže uzávěru přítoku vody plovákem a jednak ve vyšším provozním tlaku. Doporučuji 1× za 5let výměnu těsnění uzávěru ve splachovadle.

Protékající WC nádrž vám může náklady na vaši dovolenou zdvojnásobit.

zdroj: http://spolecenstvi.okinfo.cz/diskuse/odecet-namerenych-hodnot

středa 18. února 2009

Dodatečný souhlas se zateplením

Už nám chybí pouze 10% vlastnických podílů, aby vyjádřilo souhlas se zateplením našeho domu.

Pokud jste tedy vlastník, nebyl jste na shromáždění v prosinci 2008 a souhlasíte se zateplením, vyplňte Souhlas člena SVJ [souhlas-mimo-svj-zatepleni.doc] a pošlete jej na adresu:

Jan Martinec
SVJ domu TGP9
tř. gen. Píky 9
613 00 Brno

nebo vhoďte do schránky č. 93.

Odečet poměrových měřičů tepla

 1. v pátek 20.2.2009 7.-9. patro 16:30 - 19:30
 2. v sobotu 21.2.2009 1.-6. patro 9:00 - 17:00
Umožněte prosím přístup do svých bytů.

pátek 6. února 2009

Ukradené osvětlení výtahu

Ráda bych Vás upozornila na skutečnost, že dnes byl náš servisní technik na revizi výtahu TOV 500 v objektu tř.Generála Píky 9 ( ten dál od parkoviště ). Ve výtahu byl zcizen kryt osvětlení výtahu včetně všech žárovek. Vzhledem k tomu, že se jedná o žárovky 24 V, které se nehodí pro normální použití, jsou pachateli k nepotřebě. Náš technik žárovky doplnil, ale je problém s krytem. Bude se snažit ho dnes někde sehnat ( nemáme ho skladem, protože se nám nestalo, že by byl někde odcizen) a dodané žárovky zakrytovat. Nevím, jestli dochází v domě k podobným krádežím, ale bylo by dobré informovat nájemníky výtahu o této skutečnosti.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Jiřina Műhlbacherová

pondělí 12. ledna 2009

Hluk z rozvodu topení

V domě se od noci ze soboty na neděli 11. 1. 2009 se v některých bytech
začal ozývat hluk z radiátorů a rozvodů ústředního topení. Příčinou je velmi
pravděpodobně vadný ventil na některém z radiátorů.

Prosíme uživatele bytů, u nich se hluk z radiátorů projevuje, aby v době,
kdy jsou jím vyrušeni, pootočili hlavicí na příslušném radiátoru. V případě,
že hluk ustane, informujte prosím v pracovní době správce (p. Weigner) na tel. č. 542 214
009 nebo e-mail centrum@bytasen.cz. Vadný ventil bude vyměněn.