středa 18. února 2009

Dodatečný souhlas se zateplením

Už nám chybí pouze 10% vlastnických podílů, aby vyjádřilo souhlas se zateplením našeho domu.

Pokud jste tedy vlastník, nebyl jste na shromáždění v prosinci 2008 a souhlasíte se zateplením, vyplňte Souhlas člena SVJ [souhlas-mimo-svj-zatepleni.doc] a pošlete jej na adresu:

Jan Martinec
SVJ domu TGP9
tř. gen. Píky 9
613 00 Brno

nebo vhoďte do schránky č. 93.

Žádné komentáře: