středa 20. ledna 2010

Odečet vodoměrů a měřičů tepla

Na nástěnce v domě máte vyvěšeny informace o odečtech vodoměrů a měřičů tepla, které provádí společnost ENBRA. Součástí odečtu je výměna vodoměrů na studenou vodu.

Rozdělení podle čísel bytů:
  • 26.1.: 163-150 (8-11h), 149-135 (11-14h), 134-120 (14-17h)
  • 27.1.: 119-100 (8-11h), 99-80 (11-14h), 79-68 (14-17h)
  • 28.1.: 67-53 (8-11h), 52-38 (11-14h), 37-22 (14-17h)
  • 29.1.: 21-1 (8-11)
Podrobnosti na nástěnce v domě.