pondělí 16. listopadu 2015

Shromáždění vlastníků 30. listopadu 2015

Shromáždění se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2015 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Pozvánka z programem a plnou mocí ke stažení [.doc] » 

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná! Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10 tis. Kč na nákladech organizace shromáždění, prosím, nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují.

Pokud se nemůžete, prosím využijte plné moci.