středa 8. prosince 2010

Dlužníci po bytech k 11/2010

Celkový dluh na úhradách SVJ činí: 488.778 Kč:
 1. byt č. 81 ..... 26.215 Kč
 2. byt č. 120 ..... 9.780 Kč
 3. byt č. 135 .... 35.853 Kč (zastaven růst dluhu)
 4. byt č. 144 .... 23.230 Kč (26.11. požádal o splátkový kalendář)
 5. byt č. 160 .... 77.314 Kč (komunikuje, zastavil růst dluhu)
 6. byt č. 161 ... 126.119 Kč (vlastník zemřel)
 7. byt č. 162 .... 87.316 Kč (7.12. uhrazeno 55tis. Kč)
 8. byt č. 165 .... 62.567 Kč (odmítá platit fond oprav)
Celková výše dluhu na těchto jednotkách je: 448.394 Kč (92% dluhu).

Všem bude poslána upomínka, která bude dalším podkladem pro soudní vymáhání dluhu.

pondělí 6. prosince 2010

Rekapitulace roku 2010

Rok 2010 se nesl ve znamení dokončení zateplení našeho domu a úpravy okolí. Hlavní úspora by měla být patrná na fakturách za teplo za rok 2010 (v závorce je uvedena průměrná roční teplota):
 • 2004 ... 1.156.689 Kč (7,25°C)
 • 2005 ... 1.162.997 Kč (7,08°C)
 • 2006 ... 1.110.120 Kč (7,91°C)
 • 2007 ..... 961.312 Kč (8,75°C)
 • 2008 ... 1.115.214 Kč (8,64°C)
 • 2009 ... 1.106.402 Kč (8,29°C)
Leden 2010
Proběhl odečet měřičů tepla, byl velký problém se dostat do bytových jednotek v nadstavbě. Byly vyměněny vodoměry na studenou vodu.

Provedena inspekce výtahů.

Únor 2010
Vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách byla nakonec zdůvodněna vadným elektroměrem.

Březen 2010

Provedena revize požárního zabezpečení a doplněny ukradené hadice. Skřínky na hasící přístroje osvědčily. Vyměněno bezpečnostní značení v domě.

Duben 2010
Proběhla výměna klíčů ke vstupním dveřím.

Květen 2010
Definitivně odstraněn problém s hromosvody a kotvení ke kazatelnám, podle nové normy nemusí být kotvení provedeno.

Červen 2010

Objevily se problémy s teplou vodou, které si vyžádaly nákladné opravy, zejména čerpadla a ventily. Při opravách se zjistilo, že je potřeba vyměnit i staré trubky. Cena oprav cca 200 tis. Kč.

Září 2010
Praskl boiler, několikrát jsme byli bez teplé vody. Výměna starých boilerů za nové je odhadována na 417 tis. Kč, zatím byla odložena.

Proběhl podpis Dotace Panel v Českomoravské záruční a rozvojové bance. Po 15. let budeme dostávat každý půl roku 66tis. Kč.

Od 30.9. je k dispozici ve společných rozvodech pro TV signál digitální vysílání.

Říjen 2010
Probíhalo výběrové řízení na nové nákladní výtahy. Cena jednoho nového výtahu je cca 1mil. Kč. Současně je potřeba do konce roku 2014 provést opravy na osobních výtazích 250kg za 300 tis. Kč. Jedná se o opláštění šachty, osvětlení šachty a dovybavení šachty.

19.10. proběhla úspěšná kolaudace zateplení domu.

Listopad 2010
Bylo objednáno uklízení chodníků úklidovou firmou, protože se po zkušenostech z minulého roku nelze spoléhat na město.

Prosinec 2010
Shromáždění vlastníků 7.12. v hotelu Slovan.

Podpis smlouvy na výměnu výtahů a vypovězení smlouvy s Muhlbacherem. Nový výtah by měl být v provozu od května 2011.

pondělí 8. listopadu 2010

Shromáždění SVJ 7.12. v 18:00

V souladu se Stanovami společenství vlastníků jednotek a zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění svolává výbor společenství ve spolupráci se správcem domu shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu tř. Generála Píky 9/1993, Brno.

Shromáždění se uskuteční v úterý 7. prosince 2010 v 18:00 v kongresovém sálu hotelu Slovan.

Program:
 1. Registrace.
 2. Zahájení.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2009.
 5. Volba nových členů výboru.
 6. Zpráva o postupu zateplování a věcí s tím souvisejících.
 7. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
 8. Diskuse, různé.
Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!
Nemůžete se zúčastnit? Pověřte jiného vlastníka, případně předsedu výboru (viz. plná moc na druhé straně)

Podrobnosti

Registrace členů společenství bude probíhat od 18:00 a ukončena bude v okamžiku zahájení jednání, proto prosíme o dochvilnost. Při vstupu se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti a je-li zástupcem jiné osoby, pak i plnou mocí k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
Je-li vlastníkem jednotky právnická osoba, je nutný originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců a nejste-li statutárním zástupcem společnosti, pak i plná moc k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.

V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit tohoto shromáždění, je v rámci zachování usnášeníschopnosti shromáždění nutné, abyste pověřili jinou osobu, případně člena výboru nebo zástupce správce (Bytasen) zastupováním. Pro případ potřeby přikládáme formuláře plné moci.

Pozvánka s plnou mocí k tisku [DOC] »

pátek 15. října 2010

Soudní vymáhání dluhu po neplatících majitelích

... Aktualizováno o zplácení 15.10.

Jelikož se dostáváme s neplatiči do hodně velikých čísel, budou závazky majitelů bytů vymáhány soudně.

Týká se to bytových jednotek (údaje k 6/2010, zplacení dluhu k 15.10.):
 1. č. 161 ... 89.324 Kč
 2. č. 160 ... 74.314 Kč
 3. č. 162 ... 56.296 Kč (slíbil uhradit během 11/2010)
 4. č. 165 ... 50.502 Kč
 5. č. 135 ... 34.578 Kč (14.10. zplaceno 12tis. Kč)
 6. č. 144 ... 19.090 Kč (26.11. požádal o splátkový kalendář)
 7. č. 120 ... 17.208 Kč (uhrazeno 13.10.)
 8. č. 1 + č. 17 + č. 602 + č. 603 + č. 604 ... 33.490 Kč (uhrazeno 20.9.)
Celkem těchto TOP 8 dluží: 374.802 Kč. (~ 86% celkového dluhu)

Pokud jsou údaje neaktuální prosím kontaktuje mne (93@tgp9.net) a p. Šedovou z BYTASEN (sedova@bytasen.cz).

pátek 1. října 2010

Digitální TV signál od 30.9.

Od 30.9. máme ve společném TV rozvodu digitální signál:
 • Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 a vysílání Českého rozhlasu
 • Multiplex 2: TV Nova, Nova Cinema, TV Prima, Prima Cool a TV Barrandov. V rozhlasové části lze naladit stanici Proglas.
 • Multiplex 3: Z1 a lokálně zaměřená Public TV
 • Multiplex 4: TV Óčko (opět od 1.10.)
 • Multiplex Rakousko 1: ORF 1, ORF 2, ATV
 • Multiplex Rakousko 2: 3 SAT, TV SERVUS, ORF Sport Plus
 • Multiplex Slovensko: až budou vysílat
Kapacita je dostatečná i na HD kanály.

Více v článku Morava a Slezsko v noci vypne analog, na digitální TV už bude 99,6 % Česka.

čtvrtek 23. září 2010

Výměna potrubí teplé vody

Výměna části potrubí pro teplou vodu bude provedena:
 1. ve středu 29.9. 8:00-15:00 a
 2. ve čtvrtek 30.9. 8:00-15:00
Počítejte s tím, že opět nepoteče voda.

p. Pacák, provozní technik: "Jinak jsem se díval na diskuzi Vašeho domu a někteří lidé si tam stěžují, že jim teplá voda stále neteče. Ptal jsem se pana Tušla, čím to může být způsobeno, tak mi řekl že je potřeba aby odpustili vodu lidé v nejvyšších patrech domu a potrubí tak odvzdušnili."

pondělí 13. září 2010

Nepoteče voda 3x

Z důvodu plánovaných oprav nepoteče v uvedených termínech teplá ani studená voda:
 1. čtvrtek (16.9.) 8:00 - 15:00 ... výměna směšovače a čerpadla
 2. pondělí (20.9.) 8:00 - 15:00 ... výměna uzávěrů
 3. úterý (21.9.) 8:00 - 15:00 ... výměna uzávěrů
Prosím počítejte s těmito výpadky, abyste nebyli zaskočeni.

sobota 14. srpna 2010

Havárie boileru - nepoteče teplá voda

Z důvodu havárie boileru (díra) byla odpojena teplá voda v domě. Situace se bude řešit v pondělí, možné řešení je oprava (zavaření) nebo kompletní výměna boileru za nový.

16.8. 14:00 Pode zprávy p. Pacáka, je boiler opraven a systém uveden do chodu. Tepla voda by měla téci opět všem.

pondělí 26. července 2010

Ceník připojení k internetu od KmNet

Aktuální ceník připojení k internetu od společnosti KmNet s.r.o., ke stažení ve formátu PDF »

Ceny jsou od 300 Kč měsíčně za 2Mbps.

pátek 11. června 2010

Teplá voda a čerpadla

V posledních dnech se objevily problémy s teplou vodou v domě. Zejména pak ve vyšších patrech. Příčinou je jedno vadné čerpadlo. Dnes byl uskutečněn pokus o výměnu za nové (26tis. Kč), ale zjistily se další problémy s ventily v domě (80tis.++ Kč). Zatím je tedy teplá voda napojena jen na jedno ze dvou čerpadel. Pro celkovou opravu bude potřeba teplovodní rozvod celý vypustit ~ 1 den bez teplé vody. Tato oprava může být však provedena až příští týden.

Počítejte prosím příští týden s jedním dnem bez teplé vody. Jediná pozitivní věc je, že je teplé počasí a sprchování studenou vodou je zdraví prospěšné.

úterý 1. června 2010

Vyúčtování za rok 2009

V nejbližší době bude zasláno vyúčtování za rok 2009. Bude se vyplácet pouze na účet, žádná hotovost. Ještě 4 vlastníci nedodali číslo účtu. Takže až vám budou peníze chybět, kontaktujte prosím:

Dana Šedová, BYTASEN, spol.s.r.o.
e-mail: sedova@bytasen.cz, tel.: 542 423 025

pátek 23. dubna 2010

Bude opravné vyúčtování

Při výpočtu vyúčtování nebyl započítán dobropis za elektřinu ve společných prostorách. Proto vyúčtování za rok 2009, které najdete ve schránkách není správně a bude provedeno opravné.

BYTASEN se tímto omlouvá za vzniklé problémy.

pátek 9. dubna 2010

Nové vstupní dveře a klíče

Trochu selhala komunikace a bohužel stavebník nepochopil jak u nás fungují zámky a dodal dveře, každé z jiným zámkem, protože to tak u domu bývá, když jsou dva vchody. Současně je ve dveřích delší zámek, takže nejde použít stejný zámek jako v zadních červených dveřích.

Stručně:
 1. Dveře jdou otevřít i bez klíčů.
 2. V pondělí budete mít ve schránce nový klíč.
 3. Pokud je problém, použijte zadní červené dveře.

středa 20. ledna 2010

Odečet vodoměrů a měřičů tepla

Na nástěnce v domě máte vyvěšeny informace o odečtech vodoměrů a měřičů tepla, které provádí společnost ENBRA. Součástí odečtu je výměna vodoměrů na studenou vodu.

Rozdělení podle čísel bytů:
 • 26.1.: 163-150 (8-11h), 149-135 (11-14h), 134-120 (14-17h)
 • 27.1.: 119-100 (8-11h), 99-80 (11-14h), 79-68 (14-17h)
 • 28.1.: 67-53 (8-11h), 52-38 (11-14h), 37-22 (14-17h)
 • 29.1.: 21-1 (8-11)
Podrobnosti na nástěnce v domě.