středa 25. ledna 2012

Opakovaná schůze SVJ bude 15.2. 2012

Jelikož prosincové shromáždění kvůli laxnímu přístupu některých majitelů ke svému majetku nebylo usnášeníschopné, musíme jej opakovat tak dlouho, než pochopí, že majetek není jen rýžování nájemného.

Shromáždění se uskuteční ve středu 15. února 2012 v 19:00 v aule Mendelovy univerzity, na tř. gen. Píky 7, Brno. (hned vedle domu)

Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10tis. Kč, prosím nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují

Ke stažení:

Plnou moc lze poslat i v nascanované formě na e-mail předsedy: 93@tgp9.net, nemusí být úředně ověřená.

Výměna vodoměrů 7.2.

Dne 7.2. 2012 od 8 - 18h bude provedena výměna vodoměrů na teplou vodu společností ENBRA, a.s. Prosíme o zpřístupnění bytů pro realizaci.

Montáž bude provádět Jan Březina, tel.: 776 652 525.

sobota 14. ledna 2012

Přístup do společných prostor

Rád bych upozornil, že si nikdo nemůže jen tak vyměňovat zámky od společných prostor. Ten, kdo tyto zámky vyměnil v 3. patře u balkonů na chodbách se dopustil poškození všech ostatních majitelů bytových jednotek. Zámky budou vyměněny na náklady SVJ.