pátek 21. listopadu 2008

Kalkulace na zatepleni a nákladní výtahy

Pro vaši informaci pro rozhodování na výročním shromáždění, jsme obdrželi tyto aktuální kalkulace:
  1. Jeden nový nákladní výtah nosnost 500kg ... 0,9 mil. Kč
  2. Zateplení domu ... 5 mil. Kč

pátek 14. listopadu 2008

Ceník internetu od waycom

Lucie Sedláčková napsala: "Zasílám Vám aktuální nabídku tarifů, které je možno objednat u naší společnosti. Nabídka platí jak pro nové tak stávající klienty."

Ceník ke stažení v PDF, platný od 15.11. 2008 »

Další informace u:
Lucie Sedláčková, manager, waycom s.r.o.
address: Jandova 3/10, 190 00 Prague 9, Czech Republic
telephone: + 420 241 044 981 | mobile: +420 736 622 981 | fax: +420 241 044 998
e-mail: lucie.sedlackova@waycom.cz | www: www.waycom.cz

O internetu můžete sledovat zajímavou debatu na diskuzi.

středa 12. listopadu 2008

Pozvánka na shromáždění

V souladu se Stanovami společenství vlastníků jednotek a zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění svolává výbor společenství ve spolupráci se správcem domu shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu tř. Generála Píky 9/1993, Brno.

Shromáždění se uskuteční ve středu 3. prosince 2008 v 18:00 v salonku hotelu Slovan.

Program:
  1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  2. Schválení vyúčtování, účetní závěrky a převod hospodář. výsledku roku 2007 do FO
  3. Návrh změny stanov
  4. Zpráva o stavu domu a nutných opravách
  5. Hlasování o dvou nových členech výboru SVJ (konec současného mandátu)
  6. Zvýšení fondu oprav z 18 na 22 Kč na m2 z důvodu plánované rekonstrukce domu (zateplení, fasáda, vstupní dveře, podlahy, výtah apod.)
  7. Diskuse, různé

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!

Podrobnosti

Prezence členů společenství bude probíhat půl hodiny před stanovenou dobou (v 18:00) a ukončena v okamžiku zahájení jednání, proto prosíme o dochvilnost. Při vstupu se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti a je-li zástupcem jiné osoby, pak i plnou mocí k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
Je-li vlastníkem jednotky právnická osoba, je nutný originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců a nejste-li statutárním zástupcem společnosti, pak i plná moc k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit tohoto shromáždění, je v rámci zachování usnášeníschopnosti shromáždění nutné, abyste pověřili jinou osobu, případně člena výboru nebo zástupce správce (Bytasen) zastupováním. Pro případ potřeby přikládáme formuláře plné moci.

Celá pozvánka i s plnou mocí ke stažení v PDF »