neděle 22. února 2009

Když neumožníte odečet vody, tak ...

Spotřeba v bytech, kde nebyl proveden odečet, se určí podle spotřeby v předchozích letech s použitím ustanovením § 27 odst.2, vyhlášky č.428/2001 Sb. Neumožní-li uživatel jednotky opakovaně odečet údajů podružného vodoměru SV za dané zúčtovací období, zpravidla na konci kalendářního roku, případně na základě výzvy bezodkladně neoznámí údaje podružného vodoměru SV, určí se spotřeba SV v dané jednotce za zúčtovací období jako 1,5 násobek spotřeby SV dle vyúčtování předcházejícího zúčtovacího období na základě odborného posouzení s přihlédnutím ke změně počtu osob v jednotce či změně charakteru jejího využívání.

zdroj: http://spolecenstvi.okinfo.cz/diskuse/pomerove-merice-sv

Až bude někdo po vyúčtování tvrdit, že neměl čas nebo se o tom nedověděl, nebude ze strany výboru SVJ žádné slitování. Byt v osobním vlastnictví není jen "rýžování" nájemného, ale i zodpovědnost. Většina pronajímaných bytů, jak jsem si všiml, nemá například doposud vyměněná okna a nájemníci nevybírají poštu, protože je to nezajímá. A někteří dokonce ani neví, kdo je majitel bytu a jak jej zkontaktovat.

Výměna těsnění u záchodů

Důležitá informace pro ty z vás, kteří jste doposud od rekonstrukce nic nepodnikli s vaším WC.

V noci bývá vyšší tlak. Pákové baterie a splachovadla jsou většinou na provozní tlak 1–5 barů.

Většinou u splachovadel dochází k „protékání“, které bytový podružný vodoměr nezaznamená. Pozná se to tak, že ráno před prvním spláchnutím je hladina vody v nádrži splachovadla po přepad. Příčina je jednak ve stárnutí – tvrdnutí pryže uzávěru přítoku vody plovákem a jednak ve vyšším provozním tlaku. Doporučuji 1× za 5let výměnu těsnění uzávěru ve splachovadle.

Protékající WC nádrž vám může náklady na vaši dovolenou zdvojnásobit.

zdroj: http://spolecenstvi.okinfo.cz/diskuse/odecet-namerenych-hodnot

středa 18. února 2009

Dodatečný souhlas se zateplením

Už nám chybí pouze 10% vlastnických podílů, aby vyjádřilo souhlas se zateplením našeho domu.

Pokud jste tedy vlastník, nebyl jste na shromáždění v prosinci 2008 a souhlasíte se zateplením, vyplňte Souhlas člena SVJ [souhlas-mimo-svj-zatepleni.doc] a pošlete jej na adresu:

Jan Martinec
SVJ domu TGP9
tř. gen. Píky 9
613 00 Brno

nebo vhoďte do schránky č. 93.

Odečet poměrových měřičů tepla

  1. v pátek 20.2.2009 7.-9. patro 16:30 - 19:30
  2. v sobotu 21.2.2009 1.-6. patro 9:00 - 17:00
Umožněte prosím přístup do svých bytů.

pátek 6. února 2009

Ukradené osvětlení výtahu

Ráda bych Vás upozornila na skutečnost, že dnes byl náš servisní technik na revizi výtahu TOV 500 v objektu tř.Generála Píky 9 ( ten dál od parkoviště ). Ve výtahu byl zcizen kryt osvětlení výtahu včetně všech žárovek. Vzhledem k tomu, že se jedná o žárovky 24 V, které se nehodí pro normální použití, jsou pachateli k nepotřebě. Náš technik žárovky doplnil, ale je problém s krytem. Bude se snažit ho dnes někde sehnat ( nemáme ho skladem, protože se nám nestalo, že by byl někde odcizen) a dodané žárovky zakrytovat. Nevím, jestli dochází v domě k podobným krádežím, ale bylo by dobré informovat nájemníky výtahu o této skutečnosti.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Jiřina Műhlbacherová