středa 30. září 2009

Dluhy vlastníků u SVJ

Téměř každý 3. byt nemá v pořádku měsíční úhrady na účet SVJ: 1, 4, 9, 15, 16, 17, 18, 30, 44, 48, 50, 55, 62, 77, 80, 81, 91, 98, 99, 105, 107, 119, 120, 126, 127, 135, 136, 137, 140, 144, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165.

Kontaktujte prosím BYTASEN (p. Šedová, tel. 542 423 025) a uveďte si platební příkazy do pořádku.

Plánujeme

Seznam úkolů, které čekají SVJ v budoucnosti:
 1. [V rámci projektu zateplení] Výměna oken ve společných prostorech domu. (po dokončení nadstavby)
 2. [V rámci projektu zateplení] Výměna venkovních parapetů. (po dokončení nadstavby)
 3. [V rámci projektu zateplení] Přespárování panelových spár. (po dokončení nadstavby)
 4. [V rámci projektu zateplení] Zateplení domu + nová fasáda. (po dokončení nadstavby)
 5. [V rámci projektu zateplení] Výměna nákladních výtahů nosnosti 500kg, aby odpovídali normám roku 2010. (cca 1,2mil.; po dokončení nadstavby)
 6. [V rámci projektu zateplení] Výměna linolea v domě. (jen schodiště 400tis. Kč)
 7. [V rámci projektu zateplení] Vymalování společných prostor.
 8. Oprava vypáčených poštovních schránek - po domluvě s majitelem bytu.
 9. Výměna výměníku na teplou vodu.
 10. Rekonstrukce ležaté kanalizace v 1PP.
 11. Digitální nebo satelitní TV signál.
Seznam je průběžně aktualizován.

Body k projednání na shromáždění v roce 2009:
 1. Hotel International Brno, a.s.: si přeje hlasovat o neplacení poplatků za výtah pro 1. PP.

neděle 27. září 2009

Shromáždění SVJ 8.12. 2009

Shromáždění SVJ tř. gen. Píky 9 bude v úterý 8. 12. 2009 od 18:00-20:00.

Hlavním bodem programu bude schválení účetní závěrky za rok 2008 a dovolení členů výboru. Pokud má někdo zájem o práci ve výboru SVJ, ať prosím pošle e-mail na 93@tgp9.net
Stejně tak můžete do programu zařadit další body k projednání.

Pokud se v daném termínu nebudete moci zúčastnit, budete moci pověřit jinou osobu plnou mocí. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné bude potřeba 50% všech vlastníků.

středa 23. září 2009

Nedoplatky vlastníků k 7/2009

Dluh na pravidelných úhradách na účet SVJ činí k 7/2009: 131.001 Kč (bez nadstavby).

Prosíme majitele bytů č.:
 • 30,
 • 44,
 • 81,
 • 126,
 • 137,
 • 140,
aby kontaktovali BYTASEN a zkontrolovali si své úhrady SVJ dle rozpisů. Jejich dluhy jsou větší než 10.000 Kč. (85.165 Kč ... 65% z dluhu)

Případně prosíme sousedy, aby majitele bytů upozornili. Při dvouměsíčním prodlení je zasílána upomínka.