středa 23. listopadu 2011

Schůze 13.12. 2011 v 19h

Shromáždění se uskuteční v úterý 13. prosince 2011 v 19:00 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. gen. Píky 7, Brno. (je to jinde než doposud!)

Program:
  1. Registrace.
  2. Zahájení.
  3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2010.
  5. Volba nových členů výboru.
  6. Zpráva výboru.
  7. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
  8. Diskuse, různé.

Pokud už teď víte, že se nemůžete zúčastnit, vyplňte na někoho plnou moc, případně na předsedu. Rok od roku je těží získat 50% účast. Plnou moc stačí i nascanovat a poslat e-mailem na 93@tgp9.net nebo vhodit do schránky předsedy č. 93 v zadní části domu.

Ke stažení: