pondělí 17. října 2016

Shromáždění vlastníků 22.11. 2016

Shromáždění se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2016 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Program:

 1. Registrace.
 2. Zahájení.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (k nahlédnutí po tel. domluvě v kanceláři správce)
 5. Zpráva výboru.
 6. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
 7. Informace a topení v domě a fungování termoregulačních hlavic.
 8. Schválení mimořádné odměny pro p. Segeta ve výši 12.000 Kč za obětavou práci související s opravami a provozem domu.
 9. Hlasování o navýšení ceny na výměnu posledního výtahu vzhledem k navýšení při realizaci šachty v odolnosti R/EI 30 proti šachtě s odolností EW 30 o částku 195 tis. Kč.
 10. Hlasování o zajištění kamerového systému v domě.
 11. Hlasování o zajištění technicko-stavebního auditu domu do konce roku 2017.
 12. Hlasování o vypracování projektu na rozšíření parkovacích ploch v okolí domu.
 13. Diskuse, různé.