úterý 6. října 2009

Dluh po předchozím majiteli bytové jednotky

Rád bych informoval všechny, kdo mají dluh na bytové jednotce a tento dluh patří předcházejícímu majiteli, že se bude situace řešit z předcházejícím majitelem. To však nic nemění na tom, že na této bytové jednotce je dluh.

Taky bych poprosil, že hned nemusí každý nadávat, když plníme své povinnosti členů výboru a snažíme se uvést finance do pořádku. Budeme splácet úvěr a musí být z čeho.

btw: Pokud se to někomu nelibí, nechť si koupí rodinný dům. V SVJ nekončí vaše zodpovědnost prahem vašeho bytu.

čtvrtek 1. října 2009

Předběžný harmonogram zateplení

Předběžný průběh prací při zateplení obvodového pláště:

1) Nyní je postaveno lešení u obou štítových stěn domu a dále na jedné polovině vstupního průčelí směrem z pravé strany od parkoviště doleva až po středovou dilatační spáru domu. Montáž lešení u vstupního průčelí domu byla dnes přerušena vlivem deštivého počasí a až po dilatační spáru domu bude dokončeno zítra 1.10.09 v závislosti na počasí.

Upozornění: pokud si majitelé nesundají klimatizace, paraboly a jiné antény upevněné na společném plášti domu, budou odstraněny stavebními dělníky.

2) Následně bude zahájena montáž kontaktního zateplovacího systému na těchto částech domu.

3) Předpokládaný termín montáže lešení na další plochu fasády bude vždy upřesněn s týdenním předstihem.

Úvaha je taková, že by bylo použito lešení, které je již teď vystavěno a vždy po dokončení realizace fasády na jednotlivých částech domu by bylo demontováno a následně postaveno dále v návaznosti na další část domu.

Radim Antala, stavbyvedoucí
Kopřiva - revitalizace panelových domů s.r.o.
Fryčajova 10, 614 00 Brno
tel.: 773 62 62 03