pondělí 28. listopadu 2016

Dokumenty

Už jste asi slyšeli o GDPR, které bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Vzhledem k této nové legislativě není možné zveřejnňovat zápisy ze schůzí z minulých let, protože obsahovaly osobní údaje. Bytasen má aplikaci Domovník, která zajišťuje, že se k daným dokumentům dostane pouze majitel bytu, tedy oprávněná osoba. Účetní závěrky a stanovy jsou uvedeny v obchodním rejstříku.

středa 23. listopadu 2016

Projekt podchod k zastávce Bieblova

Studentka slečna Riesová (student Mendelovy univerzity, Fakulty regionálního rozvoje) s kolegy pracuje na projektu zkvalitnění infrastruktury k Mendelu a našemu domu. Výbor SVJ se studenty spolupracuje a poskytuje potřebné informace, které jsou nápomocné k vypracování kvalitního projektu. Tento projekt bude následně předán městu.

Pomoci můžete i Vy vyplněním dotazníku: https://goo.gl/forms/hwCYEIoa7H6xbIxM2

Město chce za každou cenu využívat podchod na zastávku Bieblova a je ochoten jej upravit na bezbariérový.

pondělí 17. října 2016

Shromáždění vlastníků 22.11. 2016

Shromáždění se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2016 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Program:

 1. Registrace.
 2. Zahájení.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (k nahlédnutí po tel. domluvě v kanceláři správce)
 5. Zpráva výboru.
 6. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
 7. Informace a topení v domě a fungování termoregulačních hlavic.
 8. Schválení mimořádné odměny pro p. Segeta ve výši 12.000 Kč za obětavou práci související s opravami a provozem domu.
 9. Hlasování o navýšení ceny na výměnu posledního výtahu vzhledem k navýšení při realizaci šachty v odolnosti R/EI 30 proti šachtě s odolností EW 30 o částku 195 tis. Kč.
 10. Hlasování o zajištění kamerového systému v domě.
 11. Hlasování o zajištění technicko-stavebního auditu domu do konce roku 2017.
 12. Hlasování o vypracování projektu na rozšíření parkovacích ploch v okolí domu.
 13. Diskuse, různé.

úterý 7. června 2016

Proč jsou problémy s výměnou posledního výtahu

Sám tomu příliš nerozumím a nevyznám se v normách a požární bezpečnosti staveb, ale celý kámen úrazu je požární zabezpečení výtahové šachty.

Když se zprovoznily s nadstavbou někdy v roce 2008 nové výtahy Mühlbacher, nechali jsme si udělat na výtah inspekční zprávu, protože se nám výtahy nějak nezdály a bylo patrné, že stavebník šetřil, kde se dá. Dle zprávy nevyhovuje na šachtě pletivo a musí být do 5 let nahrazeno plnou stěnou odolnosti dle ČSN EN 13857.

Inspekční zpráva k výtahu Mühlbacher z 17. prosince 20019

Dle těchto pravidel byl vyměněn výtah a přestavěna šachta ve vchodu A v roce 2013. Když se měl vyměnit výtah ve vchodu B mělo jít vše stejně jako ve vchodu A. Smlouva se podepsala v srpnu 2014.

Dle vyjádření Hasičského záchranného sboru ke stavebnímu povolení se však objevilo vyšší zabezpečení, kategorie "EW". Bylo to divné, ale znamenalo to zvýšení nákladu o 10%. Co bychom pro bezpečnost neudělali. Podepsal se dodatek v červnu 2015. Čas běžel. V únoru 2016 po různých administrativních peripetiích, kdy jsme museli dodat odsouhlasení vlastníků s výměnou a jiné dokumenty na Stavební úřad, což u předchozích výtahů nebylo třeba, jsme dostali stavební povolení. Ovšem stavební povolení opět zvýšilo požární zabezpečení na stupeň "EI", což znamená o 4 cm širší šachtu na každé straně a tedy nerealizovatelnost projektu - objednaný výtah se tam už nevleze, náklady by vzrostly o 300tis. Kč.

Nyní se firma pověřená realizací snaží zjistit, proč musíme mít tak vysoké požární zabezpečení, se kterým se nesetkali u žádného jiného bytového domu v Brně a jestli to není chyba. Zůstává pak otázka, co bude s výtahem ve vchodu A, který šel zcela hladce.

P.S.: Jedna hypotéza je, že Hasiči (HZS) vedou náš dům stále jak Hotel Lesnická a požární zabezpečení odpovídá hotelovému provozu. Aktualizace 11.10.2016:  nepotvrdila se.

Aktualizace 30.6.2016: Na SÚ nejsou k nalezení žádné záznamy k třetímu výtahu. Při kolaudaci v roce 2007 se operuje druhou etapou, která se však nikdy nekonala. Byla údajně na malé výtahy Mühlbacher udělena výjimka s tím, že v druhé fázi se předělá šachta na samostatný požární úsek.

Aktualizace 11.10.2016: Vysoká požární bezpečnost byla přidělena už v r. 2003 při přestavbě hotelu na byty. Tehdejší investor Terplan požádal o výjimku, že se tak učiní až při výstavbě nadstavby. Následný stavitel Metallor, požádal také o výjimku a operoval nějakou další fází. Asi nezbude než požádat také o výjimku nebo napadnout stanovení požární bezpečnosti z roku 2003. Dodavatel se pokusí najít řešení do 31.10.2016.

Aktualizace 20.10.2016: Volal jsem našemu OZ u Thyssen Krupp, jestli může pomoci se 4. výtahem a jestli je možné, že chybí ohlášení a schválení výměny 3. výtahu na SÚ a HZS. OZ neví, předal mě servisákovi, ten neví, ale bez ohlášení a povolení nemohou zahájit žádnou výměnu, mám zavolat p. Koutnému. P. Koutný si to již nepamatuje, ale dohledá v archivu Thyssen Krupp a 24.10. 2016 mi zavolá a domluví schůzku. Máme tu nějaké rozpory.

Aktualizace 2.11.2016: Řešením je navýšení ceny o cca 200tis. Kč nebo odstoupení od smlouvy. Více na shromáždění 22.11. 2016.

úterý 12. ledna 2016

Odečty vody a tepla 27.-28.1. 2016

Letos bude odečet spojen s několika dalšími úkony:

 • výměna všech měřáků, tedy i na topení
 • montáž zpětných klapek, abyste nemohli po poruše baterie vpustit teplou vodu do studeného okruhu apod.
Ve středu 27.1. 2016:
 • 8:00 - 12:00 byty č. 1-58
 • 12:00 - 16:00 byty č. 59-96
Ve čtvrtek 28.1. 2016:
 • 8:00 - 12:00 byty č. 97 - 134
 • 12:00 - 16:00 byty č. 135-165
Výměnu a odečet provádí společnost Enbra, a.s. zastoupená p. Březinou (tel.: 776 652 525).

Prosíme o součinnost a uvolnění prostoru k výměně.

pondělí 11. ledna 2016

Plánované rušení nočního klidu 19.1.

V návaznosti na náš dnešní telefonát, bych Vás chtěl informovat o překročení hlukových limitů během nočního klidu. Z důvodu leštění betonové desky v příštím týdnu nejspíše v noci na úterý 19. 1. 2016 nebo na středu 20. 1. 2016 dojde, jak už jsem zmínil k překročení limitů hluku po 22. hodině. Bohužel vzhledem k technologickým postupům začneme desku leštit nejspíše kolem 19. hodiny a skončíme cca kolem 2 hodiny ranní. Tento postup proběhne ještě ve dvou případech během měsíce února a března (vždy půjde o jeden den resp. noc) Prosím o informování obyvatelů bytů na Třídě Generála Píky 9.

Oznámení o tomto vyvěsím na naši nástěnku, tak aby došlo k co největší informovanosti. Jak jsem zmínil KHS Brno byla v této věci informována.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici. Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Ing. Jan Virgl| stavbyvedoucí
EUROGEMA CZ, a.s.