pondělí 28. listopadu 2016

Dokumenty

Už jste asi slyšeli o GDPR, které bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Vzhledem k této nové legislativě není možné zveřejnňovat zápisy ze schůzí z minulých let, protože obsahovaly osobní údaje. Bytasen má aplikaci Domovník, která zajišťuje, že se k daným dokumentům dostane pouze majitel bytu, tedy oprávněná osoba. Účetní závěrky a stanovy jsou uvedeny v obchodním rejstříku.

Žádné komentáře: