pátek 29. dubna 2011

Jarní úklid okolí domu

Jak jste si určitě všimli firma Hudeček provedla v minulém týdnu úklid v okolí našeho domu. Nasbíralo se:
 • 33 pytlů odpad různý (210 Kg)
 • cihly, suť a jiný stavební materiál (375 Kg)
 • 2x balkónové dveře + 2x okno
Pokud si měníte okna, tak si domluvte i odvoz starých jako každý slušný člověk a nenechte za to platit vaše sousedy.

Dlužníci po bytech k 03/2011

Celkový dluh na úhradách SVJ činí: 592.810 Kč (488.778 Kč), údaje v závorkách jsou k 11/2010, lze tak sledovat vývoj:

 1. byt č. 81 ..... 39.255 Kč (26.215 Kč) - soudní vymáhání
 2. byt č. 120 .... 22.820 Kč (9.780 Kč) - soudní vymáhání
 3. byt č. 135 .... 49.128 Kč (35.853 Kč) - soudní vymáhání
 4. byt č. 140 .... 15.235 Kč (-)
 5. byt č. 144 .... 21.070 Kč (23.230 Kč) - slíbil uhradit do 05/2011
 6. byt č. 160 .... 85.850 Kč (77.314 Kč) - soudní vymáhání
 7. byt č. 161 ... 155.555 Kč (126.119 Kč) - soudní vymáhání (vlastník zemřel)
 8. byt č. 162 .... 56.603 Kč (87.316 Kč) - 7.12. uhrazeno 55tis. Kč
 9. byt č. 165 .... 69.832 Kč (62.567 Kč) - soudní vymáhání (odmítá platit fond oprav)
Celková výše dluhu na těchto jednotkách je: 515.345 Kč (87% dluhu).

Veškeré reklamace na tyto čísla směřujte na Dana Šedová, BYTASEN, tel.:542 423 025.