úterý 13. prosince 2011

Shromáždění se musí opakovat

Dnes mělo proběhnout shromáždění. Bohužel účast byla sotva přes 40%. Chybělo nám asi 20 bytových jednotek k nadpoloviční většině. Celá akce: poštovné + nájem + technické zajištění BYTASEN nás stálo 10tis. Kč.

Trochu jsme si popovídali a rozpustili jsme to.

Náhradní termín bude oznámen. Předběžně počítejte s přelomem ledna a února.

středa 23. listopadu 2011

Schůze 13.12. 2011 v 19h

Shromáždění se uskuteční v úterý 13. prosince 2011 v 19:00 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. gen. Píky 7, Brno. (je to jinde než doposud!)

Program:
 1. Registrace.
 2. Zahájení.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2010.
 5. Volba nových členů výboru.
 6. Zpráva výboru.
 7. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
 8. Diskuse, různé.

Pokud už teď víte, že se nemůžete zúčastnit, vyplňte na někoho plnou moc, případně na předsedu. Rok od roku je těží získat 50% účast. Plnou moc stačí i nascanovat a poslat e-mailem na 93@tgp9.net nebo vhodit do schránky předsedy č. 93 v zadní části domu.

Ke stažení:

středa 7. září 2011

Výtah 1000 B je hotov

Dnes byla dokončena rekonstrukce výtahu 500 B a je hotov jako 1000 B.

Výtah je v záruce. S případnými problémy se obracejte na servis ThyssenKrupp 844 100 104.

pátek 22. července 2011

Havárie boileru

6:27 ... Výtahaři mi volají, že z dveří 0,14 teče teplá voda.
6:35 ... Otevřeny dveře k místnosti a zastavena voda. Objem boileru a natlakování je však obrovské. Na chodbě je po kotníky teplé vody, zřejmě natekla i do protějších sklepů.
6:51 ... Kontaktován dispečink TEZA, dnes nemají volné lidi, mohou k nam někoho poslat až v pondělí.
7:04 ... nahlášení problému p. Weignerovi z BYTASEN, slíbil zajistit topenáře.
7:15 ... vypnula se čerpadla cirkulace vody a vyčistily výpustě.
7:45 ... zdá se, že voda z Boileru už vytekla, ale nevíme jak přemostit boiler a pustit aspoň studenou vodu do domu.
7:53 ... je zastavena voda v celém domě, čekáme na instalatéra.
9:27 ... teče studená.
9:40 ... teče i teplá přes boiler č. 1 pro celý dům.

Před opravou musí boiler vychladnout, pak se zkontroluje stav, z nejvyšší pravděpodobností se bude boiler vyměňovat za nový (cca 400tis. Kč)

26.7. 2011 8:48 ... jelikož soustava není vyregulovaná na jeden boiler - musí se doladit čerpadla, tomu komu neteče tepla voda napište na pacak@bytasen.cz nebo zavolejte p. Pacakovi na 542 214 009.

pátek 15. července 2011

Výměna nákladního výtahu 500 B

V předstihu upozorňujeme, že bude měnit nákladní výtah 500 B za nový. Počítejte tedy s odstávkou výtahu:
 • 27.6. 2011 - předpokládané zahájení prací
 • 9.8. 2011 - předpokládané předání díla
Uvedené údaje jsou zatím orientační a může dojít ke změně.

Aktualizace 15.7. 2011

Z důvodu čekání na stavební povolení se začíná s výměnou v pondělí 15.7. 2011. Zřejmě se posune o 14 dní termín dokončení.

úterý 12. července 2011

Soudní vymáhání neplatičů

Soudní vymáhání pohledávek bylo zahájeno s vlastníky bytových jednotek:
 1. bytová jednotka č. 120
 2. bytová jednotka č. 135
 3. bytová jednotka č. 160
 4. bytová jednotka č. 161 (přihláška pohledávky do dědického řízení)
 5. bytová jednotka č. 162
 6. bytová jednotka č. 165

čtvrtek 30. června 2011

Pro majitele bytů 30, 79, 89, 116, 138.

Prosíme majitele bytů č. 30, 79, 89, 116, 138, aby se ozvali p. Šedove z BYTASEN:
 • sedova@bytasen.cz
 • tel.:542 423 025

úterý 31. května 2011

Reklamace na provedeném zateplení

Pokud máte nějaké reklamace, které se projevily po provedení zateplení, napište je prosím našemu správci na e-mail pacak@bytasen.cz, nezapomeňte uvést kontakt na sebe a číslo bytu.

pátek 29. dubna 2011

Jarní úklid okolí domu

Jak jste si určitě všimli firma Hudeček provedla v minulém týdnu úklid v okolí našeho domu. Nasbíralo se:
 • 33 pytlů odpad různý (210 Kg)
 • cihly, suť a jiný stavební materiál (375 Kg)
 • 2x balkónové dveře + 2x okno
Pokud si měníte okna, tak si domluvte i odvoz starých jako každý slušný člověk a nenechte za to platit vaše sousedy.

Dlužníci po bytech k 03/2011

Celkový dluh na úhradách SVJ činí: 592.810 Kč (488.778 Kč), údaje v závorkách jsou k 11/2010, lze tak sledovat vývoj:

 1. byt č. 81 ..... 39.255 Kč (26.215 Kč) - soudní vymáhání
 2. byt č. 120 .... 22.820 Kč (9.780 Kč) - soudní vymáhání
 3. byt č. 135 .... 49.128 Kč (35.853 Kč) - soudní vymáhání
 4. byt č. 140 .... 15.235 Kč (-)
 5. byt č. 144 .... 21.070 Kč (23.230 Kč) - slíbil uhradit do 05/2011
 6. byt č. 160 .... 85.850 Kč (77.314 Kč) - soudní vymáhání
 7. byt č. 161 ... 155.555 Kč (126.119 Kč) - soudní vymáhání (vlastník zemřel)
 8. byt č. 162 .... 56.603 Kč (87.316 Kč) - 7.12. uhrazeno 55tis. Kč
 9. byt č. 165 .... 69.832 Kč (62.567 Kč) - soudní vymáhání (odmítá platit fond oprav)
Celková výše dluhu na těchto jednotkách je: 515.345 Kč (87% dluhu).

Veškeré reklamace na tyto čísla směřujte na Dana Šedová, BYTASEN, tel.:542 423 025.

pondělí 31. ledna 2011

1.-3. února odečty stavu energií

Na hlavních vstupních dveřích se můžete podívat na rozpis jak bude Enbra provádět odečty měřičů vody a tepla.
 • 1.2. odečet 1 . a 2. patra, bohužel čas přesně nevím, jelikož to někdo ztrhl, tuším 16-19h .
 • 2.2. odečet 3. patra (14:00 -15:15) ,
 • 2.2. odečet 4. patra (15:15 - 16:30),
 • 2.2. odečet 5. patra (16:30-17:45),
 • 2.2. odečet 6. patra (17:45 - 19:00).
 • 3.2. odečet 7. patra (16:30 - 17:45),
 • 3.2. odečet nadstavby (18:30 - 19:00).
Prosíme o umožnění vstupu do bytu.