úterý 26. srpna 2008

Kontrola stavu odstranění závad na nových výtazích

26. srpna večer proběhla kontrola nových výtahů. Spolu s p. Kunovským jsme zjistili, že jsou odstraněny všechny závady až na přivaření bloku pletiva v 1. patře vchodu A. Jakmile bude tato poslední závada odstraněna převezme SVJ výtahy do svého užívaní.

Statický posudek

V pátek dne 25. srpna byl zpracován statický posudek poruch v bytech č. 117, č. 76 a č. 149.

Nebyly nalezeny žádné statické poruchy.

Kompletní statický posudek ve formátu PDF ».

úterý 19. srpna 2008

Statik na kontrolu prasklých zdí

Dnes jedna majitelka bytu v horní části domu objevila po návratu z dovolené prasklou omítku. Proto bude objednán statik pro zkontrolování tohoto bytu a společných prostor, pokud máte i vy podobnou zkušenost, napište p. Weignerovi (weigner@bytasen.cz), ať se zkontroluje i váš byt.

Termín návštěvy statika bude v pátek 22.8. 2008 v 7:30.

pondělí 18. srpna 2008

Odstranění závad na nových výtazích odloženo

Odstranění závad na nových výtazích bude trvat o něco déle, firmy přecenily své schopnosti a podcenili dovolené o prázdninách. Nový termín je stanoven na 25.8. 2008.

úterý 12. srpna 2008

Zápis o kontrole stavu nových výtahů 250kg

datum: 12.8. 2008 7:30 - 8:15
účastnili se: Jan Martinec (SVJ), p. Weigner (BYTASEN), p. Opletal a p. Krejčí (Metallor Bau), p. Muhlbacher a technici (Muhlbacher)


Zjištěné nedostatky u výtahu 250kg vchod B - dále od hlavního parkoviště:
 1. dvojí číslování pater - neodpovídající skrýt, platné zabezpečit proti poškození
 2. závaží u výtahu B má jeden blok závaží vydrolen na kraji a poslední blok je špatně založen, hrozí vypadnutí - uvést do bezchybného stavu jako je závaží u výtahu ve vchodu A
 3. v 6. patře B prasklé sklo u nástupních dveří - vyměnit
 4. 7. patro B vystříhané pletivo na obou stranách - zabezpečit
 5. 8. patro B - zabezpečit propady (nekrytý volný prostor, kde hrozí pád) pod schodištěm (stavebník)
Zjištěné nedostatky u výtahu 250kg vchod A:
 1. kabina A má zmatené číslování pater, některá čísla odpadla - neodpovídající skrýt, platné zabezpečit proti poškození
 2. 8. patro A kabina se při dojezdu třese - seřídit
 3. 1. patro A celý blok pletiva je odřezán - zpětně přivařit
 4. přízemí A je vystříhanou pletivo a provizorně zabezpečeno - bezpečně překrýt
 5. 8. patro A - zabezpečit propady (nekrytý volný prostor, kde hrozí pád) pod schodištěm (stavebník)
Poznámky:
 • přivolání pomoci funguje pouze signálem v domě, podle normy by měl mít výtah mikrofon, se kterého se je možno dovolat na dispečink. P. Muhlbacher uvedl, že SVJ musí poskytnout telefonní linku nebo jiné spojení a potom kabinu dovybaví.
 • označení nosnosti výtahu z venku není údajně potřeba, stačí v kabině
 • označení nástupních dveří číslem patra není nutné, pokud je zobrazeno na displeji v kabině
 • prostor mezi kabinou a nástupištěm má odpovídat mezeře 3cm.
 • v revizní zprávě k výtahům nebyla uvedena žádná závada - což je divné.
 • stavebník vymaloval stěny kolem výtahových šachet celé, SVJ se podílela na vymalování částkou 4. tis. Kč, stěny kolem schodišť jsou uvedeny do původního stavu.
Závady budou odstraněny do konce týdne, tedy do 18.8. 2008. Jakmile bude vše v pořádku, tak SVJ převezme a bude platit provoz výtahů.

P.S.: pokud má někdo další připomínky tak ať mne kontaktuje na 93@gtp9.net.

čtvrtek 7. srpna 2008

Předávání výtahu 250kg do užívání

Můžete si prosím všichni projet nové výtahy 250kg, stavebník chce výtahy předat SVJ do užívání a tvrdí, že všechny nedostatky jsou odstraněny:
 • Odpovídá číslování pater.
 • Číslo na displeji odpovídá poloze výtahu.
 • Označení nosnosti.
 • Hladký dojezd do posledního patra.
 • Zabezpečené pletivo kolem šachty.
 • Popraskaná skla - již montována poškozena.
 • Uštípnuté betonové závaží.
 • Osvědčení o splnění norem.
 • Funkce tlačítka přivolání pomoci.
Schůzka proběhne 7.8. 2008 v 7:30 ráno, kdokoliv se může zúčastnit, budou tam zástupci firem Metallor Bau i Muhlblacher.

úterý 5. srpna 2008

Dořešení pojistné údálosti

Ať se ozvou majitelé bytů, kteří mají nějakou škodu a zatím mi ji nenahlásili p. Spilkovi, ať tak učiní na vilem.spilka@post.cz či 608 727 394.

S nejvíce postiženými je již p. Spilka v častém kontaktu, takže se to týká spíš těch zbývajících, které osobně vyzýval a dal jim vizitku, zatím však nikdo nereagoval.

Chystaný nový zákon o vlastnictví bytů

Návrh nového zákona připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a nyní ho poslalo do vlády. Pokud ho ministři podpoří, schválí parlament a podepíše prezident, mohl by nabýt účinnosti 1. září 2009.


Co nás zajímá:
 • zjednodušení hlasování (pro rozhodnutí bude zpravidla stačit nadpoloviční většina všech vlastníků, hlasovat půjde i mimo schůzi)
 • zpřesnění, co je společnou částí domu (např. lodžie, balkóny, terasy, sklepní kóje)
Podrobněji k problematice v článku Balkóny a sklepy mají být společným vlastnictvím domu, navrhuje zákon.