pátek 21. listopadu 2008

Kalkulace na zatepleni a nákladní výtahy

Pro vaši informaci pro rozhodování na výročním shromáždění, jsme obdrželi tyto aktuální kalkulace:
 1. Jeden nový nákladní výtah nosnost 500kg ... 0,9 mil. Kč
 2. Zateplení domu ... 5 mil. Kč

pátek 14. listopadu 2008

Ceník internetu od waycom

Lucie Sedláčková napsala: "Zasílám Vám aktuální nabídku tarifů, které je možno objednat u naší společnosti. Nabídka platí jak pro nové tak stávající klienty."

Ceník ke stažení v PDF, platný od 15.11. 2008 »

Další informace u:
Lucie Sedláčková, manager, waycom s.r.o.
address: Jandova 3/10, 190 00 Prague 9, Czech Republic
telephone: + 420 241 044 981 | mobile: +420 736 622 981 | fax: +420 241 044 998
e-mail: lucie.sedlackova@waycom.cz | www: www.waycom.cz

O internetu můžete sledovat zajímavou debatu na diskuzi.

středa 12. listopadu 2008

Pozvánka na shromáždění

V souladu se Stanovami společenství vlastníků jednotek a zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění svolává výbor společenství ve spolupráci se správcem domu shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu tř. Generála Píky 9/1993, Brno.

Shromáždění se uskuteční ve středu 3. prosince 2008 v 18:00 v salonku hotelu Slovan.

Program:
 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 2. Schválení vyúčtování, účetní závěrky a převod hospodář. výsledku roku 2007 do FO
 3. Návrh změny stanov
 4. Zpráva o stavu domu a nutných opravách
 5. Hlasování o dvou nových členech výboru SVJ (konec současného mandátu)
 6. Zvýšení fondu oprav z 18 na 22 Kč na m2 z důvodu plánované rekonstrukce domu (zateplení, fasáda, vstupní dveře, podlahy, výtah apod.)
 7. Diskuse, různé

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!

Podrobnosti

Prezence členů společenství bude probíhat půl hodiny před stanovenou dobou (v 18:00) a ukončena v okamžiku zahájení jednání, proto prosíme o dochvilnost. Při vstupu se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti a je-li zástupcem jiné osoby, pak i plnou mocí k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
Je-li vlastníkem jednotky právnická osoba, je nutný originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců a nejste-li statutárním zástupcem společnosti, pak i plná moc k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit tohoto shromáždění, je v rámci zachování usnášeníschopnosti shromáždění nutné, abyste pověřili jinou osobu, případně člena výboru nebo zástupce správce (Bytasen) zastupováním. Pro případ potřeby přikládáme formuláře plné moci.

Celá pozvánka i s plnou mocí ke stažení v PDF »

středa 29. října 2008

Zatečení z bytu č. 35

Včera ve státní svátek 28.10. 2008 navečer zateklo z bytu č. 35 v druhém patře až do sklepa.

Příčina: upadl vodoměr, nebyl však zjištěn žádný neoprávněný zásah, jde zřejmě o vadu materiálu.

Už po několikáté připomínám, že když se něco takového stane, zastavte příslušné stupačky v 1. PP. Jsou opatřeny čísly bytů (3 páčky: studená, teplá a cirkulace). Pak se pokuste zkontaktovat majitele příslušného bytu. Bohužel se tyto události pravidelně stávají v nepracovní dny.

úterý 14. října 2008

Internet v domě

Pokud máte někdo zájem o informace k internetovému připojením nebo se chcete připojit, je naší kontaktní osobou u společnosti waycom s.r.o. paní Lucie Sedláčková:
 • e-mail: sales@waycom.cz
 • telephone: + 420 241 044 111
 • web: www.waycom.cz
Ceníky:

úterý 7. října 2008

Vymalování bytu po zatečení

Kdo je obětí posledního zatečení a potřebuje vymalovat byt, ať se nahlásí na vilem.spilka@post.cz nebo 608 727 394.

pátek 26. září 2008

Statistika domu


 • Počet bytových jednotek: 152 + 13 = 165
 • Plocha: 7586,65 m2 (bez nadstavby 5958,90 m2)
 • Poplatek pro BYTASEN: 105 Kč/měsíc/jednotka
 • Fond oprav: 18 Kč/m2/měsíc
 • Náklady na 1 měsíc na 1 bytovou jednotku (46m2): 933 Kč
Pozemky pod domem:
Příspěvek se aktualizuje...

středa 24. září 2008

Schůze SVJ 2008

Termín schůze SVJ je stanoven na 3.12. 2008 v 18:00 v hotelu Slovan.

pondělí 22. září 2008

Neteče voda

Neteče voda kvůli závadě vodáren, na odstranění závady se pracuje.

Za řemeslníky v bytech platíte

Bohužel někteří vlastnící nechápou, co znamená soukromé vlastnictvi a SVJ. Veškeré vybavení bytu je součástí bytu a nic se nehradí z fondu oprav, vše hradí majitel bytu.

P. Weigner mi poslal tento, e-mail a ja jsem nevěřil svým očí na co dokáží někteří obyvatelé domu přijít.

Dobrý den,
obrátil se na mě instalatér pan Špičák s prosbou o smazání jeho telefonu z kontatů na internetových stránkách Vašeho SVJ. Důvodem je skutečnost, že se na něj vlastníci (resp. jejich nájemci) velmi často obrací o víkendu s banálními závadami typu protékají nádržky WC, za jejichž odstranění pak odmítají platit s tím, že jde podle nich o součást správy domu.
Pro havarijní situace prosím v kontatech uveďte telefony 548523737 a 603238861 na Servisní služby Svoboda, které drží havarijní servis i o víkendech (jsou i dražší).
Pana Špičáka budu do domu posílat v případě, že se některý z vlastníků obrátí na Bytasen s žádostí o kontakt na řemeslníka, a já budu mít možnost upozornit ho v případě opravy v bytě na povinnost vlastníka opravu uhradit.
Na stránkách jsem našel také kontakt ještě na Konektu, a tak Vás prosím o změnu na firmu Mühlbacher. Telefonní čísla jsou 549249420 a 603247435.
Děkuji za pochopení.
Zdraví T. Weigner

sobota 6. září 2008

Vykradení kol ze sklepa

Došlo opět k vykradení sklepů, tentokráte zřejmě jen jednoho sklepa. Vstupní dveře ke sklepům byly odvrtány. Kola byla k sobě a sklepní kóji uzamčena, takže byly použity i pákové kleště. Vše nasvědčuje tomu, že loupež byla provedena plánovaně. Majitel sklepa měl stěny obloženy kartonem, aby nebylo do sklepa vidět. Několikráte však byly již dříve tyto zabrány poškozeny, tedy pravděpodobně někým, kdo měl do sklepa přístup a hrál roli tipaře!

úterý 26. srpna 2008

Kontrola stavu odstranění závad na nových výtazích

26. srpna večer proběhla kontrola nových výtahů. Spolu s p. Kunovským jsme zjistili, že jsou odstraněny všechny závady až na přivaření bloku pletiva v 1. patře vchodu A. Jakmile bude tato poslední závada odstraněna převezme SVJ výtahy do svého užívaní.

Statický posudek

V pátek dne 25. srpna byl zpracován statický posudek poruch v bytech č. 117, č. 76 a č. 149.

Nebyly nalezeny žádné statické poruchy.

Kompletní statický posudek ve formátu PDF ».

úterý 19. srpna 2008

Statik na kontrolu prasklých zdí

Dnes jedna majitelka bytu v horní části domu objevila po návratu z dovolené prasklou omítku. Proto bude objednán statik pro zkontrolování tohoto bytu a společných prostor, pokud máte i vy podobnou zkušenost, napište p. Weignerovi (weigner@bytasen.cz), ať se zkontroluje i váš byt.

Termín návštěvy statika bude v pátek 22.8. 2008 v 7:30.

pondělí 18. srpna 2008

Odstranění závad na nových výtazích odloženo

Odstranění závad na nových výtazích bude trvat o něco déle, firmy přecenily své schopnosti a podcenili dovolené o prázdninách. Nový termín je stanoven na 25.8. 2008.

úterý 12. srpna 2008

Zápis o kontrole stavu nových výtahů 250kg

datum: 12.8. 2008 7:30 - 8:15
účastnili se: Jan Martinec (SVJ), p. Weigner (BYTASEN), p. Opletal a p. Krejčí (Metallor Bau), p. Muhlbacher a technici (Muhlbacher)


Zjištěné nedostatky u výtahu 250kg vchod B - dále od hlavního parkoviště:
 1. dvojí číslování pater - neodpovídající skrýt, platné zabezpečit proti poškození
 2. závaží u výtahu B má jeden blok závaží vydrolen na kraji a poslední blok je špatně založen, hrozí vypadnutí - uvést do bezchybného stavu jako je závaží u výtahu ve vchodu A
 3. v 6. patře B prasklé sklo u nástupních dveří - vyměnit
 4. 7. patro B vystříhané pletivo na obou stranách - zabezpečit
 5. 8. patro B - zabezpečit propady (nekrytý volný prostor, kde hrozí pád) pod schodištěm (stavebník)
Zjištěné nedostatky u výtahu 250kg vchod A:
 1. kabina A má zmatené číslování pater, některá čísla odpadla - neodpovídající skrýt, platné zabezpečit proti poškození
 2. 8. patro A kabina se při dojezdu třese - seřídit
 3. 1. patro A celý blok pletiva je odřezán - zpětně přivařit
 4. přízemí A je vystříhanou pletivo a provizorně zabezpečeno - bezpečně překrýt
 5. 8. patro A - zabezpečit propady (nekrytý volný prostor, kde hrozí pád) pod schodištěm (stavebník)
Poznámky:
 • přivolání pomoci funguje pouze signálem v domě, podle normy by měl mít výtah mikrofon, se kterého se je možno dovolat na dispečink. P. Muhlbacher uvedl, že SVJ musí poskytnout telefonní linku nebo jiné spojení a potom kabinu dovybaví.
 • označení nosnosti výtahu z venku není údajně potřeba, stačí v kabině
 • označení nástupních dveří číslem patra není nutné, pokud je zobrazeno na displeji v kabině
 • prostor mezi kabinou a nástupištěm má odpovídat mezeře 3cm.
 • v revizní zprávě k výtahům nebyla uvedena žádná závada - což je divné.
 • stavebník vymaloval stěny kolem výtahových šachet celé, SVJ se podílela na vymalování částkou 4. tis. Kč, stěny kolem schodišť jsou uvedeny do původního stavu.
Závady budou odstraněny do konce týdne, tedy do 18.8. 2008. Jakmile bude vše v pořádku, tak SVJ převezme a bude platit provoz výtahů.

P.S.: pokud má někdo další připomínky tak ať mne kontaktuje na 93@gtp9.net.

čtvrtek 7. srpna 2008

Předávání výtahu 250kg do užívání

Můžete si prosím všichni projet nové výtahy 250kg, stavebník chce výtahy předat SVJ do užívání a tvrdí, že všechny nedostatky jsou odstraněny:
 • Odpovídá číslování pater.
 • Číslo na displeji odpovídá poloze výtahu.
 • Označení nosnosti.
 • Hladký dojezd do posledního patra.
 • Zabezpečené pletivo kolem šachty.
 • Popraskaná skla - již montována poškozena.
 • Uštípnuté betonové závaží.
 • Osvědčení o splnění norem.
 • Funkce tlačítka přivolání pomoci.
Schůzka proběhne 7.8. 2008 v 7:30 ráno, kdokoliv se může zúčastnit, budou tam zástupci firem Metallor Bau i Muhlblacher.

úterý 5. srpna 2008

Dořešení pojistné údálosti

Ať se ozvou majitelé bytů, kteří mají nějakou škodu a zatím mi ji nenahlásili p. Spilkovi, ať tak učiní na vilem.spilka@post.cz či 608 727 394.

S nejvíce postiženými je již p. Spilka v častém kontaktu, takže se to týká spíš těch zbývajících, které osobně vyzýval a dal jim vizitku, zatím však nikdo nereagoval.

Chystaný nový zákon o vlastnictví bytů

Návrh nového zákona připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a nyní ho poslalo do vlády. Pokud ho ministři podpoří, schválí parlament a podepíše prezident, mohl by nabýt účinnosti 1. září 2009.


Co nás zajímá:
 • zjednodušení hlasování (pro rozhodnutí bude zpravidla stačit nadpoloviční většina všech vlastníků, hlasovat půjde i mimo schůzi)
 • zpřesnění, co je společnou částí domu (např. lodžie, balkóny, terasy, sklepní kóje)
Podrobněji k problematice v článku Balkóny a sklepy mají být společným vlastnictvím domu, navrhuje zákon.

středa 23. července 2008

Kontejner na zničené podlahy

Dobrý den,

v pátek nechám přistavit k domu kontejner na zničené podlahy s odvozem v pondělí, tímto se omlouvám, že do té doby bude na trávě před domem ležet vytrhaná podlaha pana Půčka.

Díky za pochopení.

Spilka, vilem.spilka@post.cz

úterý 15. července 2008

Doporučený instalatér od Bytasen

Bytasen na instalatérské práce v domě využívá služeb pana Špičáka tel. 607 528 480.

Pokud byste chtěli vyměnit hadičky u svých WC nebo překontrolovat, všechna napojení v domě, je možné se domluvit, aby instalatér během dne zkontroloval více bytů, výrazně se tak ušetří náklady.

Zaznamenal jsem rovněž požadavky na někoho, kdo by celou věc zařídil na "klíč". Pokud je tedy v domě někdo šikovný, jenž by nakoupil po domluvě z vlastníky hadičky a vyměnil je v bytech, tak můžeme udělat hromadnou "operaci hadička".

Hromosvodů bude 14

Podle šetření stavebního úřadu ze dne 1.7. 2008 je ke stávajícím 4 hromosvodům na domě již instalováno dalších 6, které však nejsou doposud zapojeny. Dohromady má být na domě 14 hromosvodů, funkčnost bude prověřena při kolaudaci.

úterý 8. července 2008

Hromosvod je O.K.

Dostali jsme vyjádření stavebního úřadu k hromosvodu na nadstavbě - podle revizní zprávy z 28.8. 2007 vyplývá, že "hromosvodní zařízení je schopné bezpečně chránit objekt před úderem blesku". Podrobněji viz:

pondělí 7. července 2008

Kalkulace výměny linolea na schodišti

Nechali jsme si udělat kalkulaci na výměnu linolea na schodištích. Výměna by SVJ stála 395.878,33 Kč. Kalkulace je od společnosti Nenovická stavební, s.r.o.

Zatečení kvůli prasklé hadičce

Dnes v poledne praskla v jednom bytě ve 4. patře napouštěcí hadička k WC, unikající voda pak vytopila všechny byty dolů až do prvního patra. Doporučení:
 1. Vyměňte si levné napouštěcí (plastové) hadičky za odolnější kovové. Případně si překontrolujte těsnění (mně se při kontrole před měsícem rozpadlo v ruce). Už jsme to radili před několika lety, toto není první případ.
 2. Přesvědčte se jak máte postavenu pojistku domácnosti. Když vytopíte osm bytů pod sebou, tak jen za nové podlahy zaplatíte přes 100tis. Kč.
 3. Zjistěte si kontakt na majitele bytů nad vámi a pod vámi. Stačí vhodit svou vizitku do schránek bytů a poprosit majitele, aby tak udělali na oplatku stejně.
 4. Podívejte se, která stupačka je vaše, a kde vodu případně zastavit okamžitě.

úterý 1. července 2008

Vykradení auta

Dobrý den,
chci Vám oznámit, aby věděli případně i ostatní majitelé bytu, že mi bylo v noci na 30. června (dnes) vykradeno na zadním parkovišti za restaurací farma vozidlo - rozbití okna, vykradení kompletně interiéru + kufru.
Dle policie tuto noc tady a v okolí cca 20 aut.
Doufám, že ostatní nic podobného nezastihne.
S pozdravem
Pavel Koloděj

pondělí 23. června 2008

Problém s ČT2

Kdo má problém s ČT2, nechť napíše našemu správci - p. Weignerovi na e-mail: weigner@bytasen.cz.

úterý 17. června 2008

Výměna oken

Nechal jsem nacenit, původní poptávku na výměnu oken pro případné zájemce:
 • N ... 11.734 Kč
 • B ... 14.956 Kč
 • N+N ... 23.460 Kč
 • N+B ... 26.690 Kč
 • B+B ... 29.912 Kč
Ceny jsou s DPH a zahrnují veškeré náklady spojené s výměnou včetně síta proti hmyzu.

Výměna oken je soukromou věcí každého vlastníka, jak se rozhodlo v r. 2004. Doposud bylo vyměněno pouze cca 40% oken. Hlavní výhodou výměny oken je nesrovnatelná tepelná a také zvuková izolace. Pokud se domluví více zájemců dohromady lze domluvit samozřejmě lepší podmínky.

čtvrtek 12. června 2008

Oprava rozúčtování tepla

V rozúčtování tepla provedla fa ENBRA chybu, opravená rozúčtování budou rozeslána v příštím týdnu (13.6.-20.6.).

úterý 3. června 2008

Tráva v okolí domu

V předešlých letech se o pokos trávy a úpravu okolí domu staral Odbor správy budov MMB, po naší stížnosti letos se však zjistilo, že chybně a od tohoto roku se má starat o pozemky okolí domu Městská část Brno-Královo Pole. Již jsme tam urgovali nápravu.

(Vyřizuje pani Mala, tel.: 541 588 237) . Pevně věříme, že se postoj úřadu k okolí domu zlepší.

úterý 20. května 2008

Nové výtahy nosnost 250kg

Výbor se rozhodl neplatit servisní poplatek společnosti Muhlbacher za provoz nových výtahu a domluvil se na jejich vypnutí, dokud nebudou splněny následující podmínky:
 1. Výtahy budou ve 100% stavu, žádné třepání při dojezdu do 8. patra.
 2. Výtahy budou splňovat normy po roku 2010.
 3. Výtahy budou oficiálně předány včetně informace o záruce.
Pokud nebudou tyto podmínky splněny, neumožníme kolaudaci dalších bytových jednotek.

pátek 9. května 2008

Oprava zámků u sklepů

Po dotazech na diskuzi uvádím, že všechny poškozené zámky a kování u dveří ke sklepním kójím v 1. PP byly vyměněny k 30.4. 2008. Cena oprav byla 5.366,50 Kč.

úterý 29. dubna 2008

Kolaudace

Dnes proběhla kolaudace, nakonec se bude tykat pěti bytových jednotek, s tím, že u čtyř bude pouze zahájena, aby zájemci mohli čerpat hypotéku. Dále jen v bodech:
 • zkušební doba výtahu trvá do 15. května
 • začne návrat do původního stavu okolí našeho domu stavebníkem
 • svody dešťové vody budou napojeny po dokončení fasády

pondělí 28. dubna 2008

Vykradení sklepů

V sobotu 26.4. byly vykradeny některé sklepy, doporučuji, aby si všichni vlastníci sklepy zkontrolovali. Poškozené vstupní dveře budou opraveny v nejkratší možné době.

středa 23. dubna 2008

Volení nových členů výboru

Na podzimním shromážděním bude potřeba zvolit dva nové členy výboru. Vítám jakékoliv zájemce o práci ve výboru, pozice je sice spíše čestná a odměna symbolická, ale o to více potřebná.
Také končí mandát předsedy výboru a buď bude znovu zvolen nebo musí být třetí kandidát.

pondělí 21. dubna 2008

Oznamení o kolaudaci dalších 4 jednotek

31.3. bylo stavebním úřadem v Brně Králově poli oznámení o zahájení kolaudačního řízení označené jako II. etapa týkající se jednotek:
 • č. 4 ... 156
 • č. 5 ... 157
 • č. 2 ... 154
 • č. 13 ... 165
Kolaudace proběhne 29.4. (úterý) v 9:30.

Podrobněji viz.: Oznámení v PDF »

čtvrtek 17. dubna 2008

Změna DNS v připojení k internetu

Vzhledem ke změnám v naší síti budou odpojeny staré DNS servery.
Pokud tedy máte nastaveny ve vašem počítačí nebou routeru následůjící DNS servery: 80.95.123.4 a 80.95.123.5 případně 82.142.74.84 a 82.142.74.85.

Měly byste je v nebližší možné době přenastavit na nové, tedy 77.48.48.48 a 77.48.49.50 Toto nastavení je zásadní pro funkčnost internetového připojení a měly byste jej tedy změnit co nejdříve, zákazníci instalovaní ve druhé polovině roku 2007 a zákazníci I-Bohemia by již měly mít nastavené správné.

V případě nějakých dotazů se prosím obracejte na naše dohledové centrum 241 044 999, 736 622 998 (ve všední dny od 8:00 do 20:00 o víkendy a svátky od 11:00 do 19:00) případně na e-mail: info@internetzababku.cz

pondělí 31. března 2008

Kolaudační rozhodnutí

Po přezkoumání návrhu ze dne 23.7.2007 na vydání kolaudačního rozhodnutí a na základě výsledku místního šetření spojeného s ústním jednáním konaném dne 30.8.2007, odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s přihlédnutím k ust. § 190 odst.5 stavebního zákona, podle § 82 odst.1 zákona č.50/1976 Sb., ve znění ke dni 31.12.2006 stavebníkovi METALLOR BAU s.r.o., IČ : 26976528, Vídeňská 246/120b, 619 00 Brno
povoluje užívání
„I.etapy nástavby 8. a 9. N.P. na objektu bytového domu Tř.Generála Píky 1993/9, Brno, na pozemcích p.č.465/8, 465/18, 465/24, 465/25 k.ú.Černá Pole“.

Celé znění kolaudačního rozhodnutí ze dne 31.3. 2008 v PDF »

úterý 19. února 2008

Krádeže hasících přístrojů

Bude podáno trestní oznámení ve věci krádeží hasicích přístrojů a demolice bezpečnostních skříněk. Přístroje budou opět doplněny. Podívejte se prosím, kde je nejblíže vašemu bytu hasící přístroj, abyste v případu požáru nebyli nemile překvapeni, že musíte běžet 5 pater.

středa 30. ledna 2008

Odečty/výměna bytových vodoměrů a poměrových měřidel pro rozúčto

Vážení vlastníci a nájemníci bytových jednotek v domě na tř. Gen. Píky 9,

dne 18.2. a 19.2. 2008 budou probíhat odečty bytových vodoměrů a poměrových měřidel pro rozúčtování nákladů na teplo.

Při odečtech budou současně v každé bytové jednotce měněny vodoměry na teplou užitkovou vodu, je tedy nutné zajistit přístup do bytu.

Harmonogram:

pondělí 18.2.2008:
 • od 9.00 do 10.30 - první patro + byty č.1, 2, 3 v 1.PP
 • od 10.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 - druhé patro
 • od 14.30 do 16.00 - třetí patro

úterý 19.2.2008:

 • od 9.00 do 10.30 - čtvrté patro
 • od 10.30 do 12.00 - páté patro
 • od 13.00 do 14.30 - šesté patro
 • od 14.30 do 16.00 - sedmé patro + osmé patro

Pokud kdokoli neumožní odečty, případně instalaci nových měřidel vystavuje se možnosti penalizace při rozúčtování nákladů dle metodiky vyhlášky 372/2001 Sb, apelujeme tím na všechny, aby ve svém vlastním zájmu odečty měřidel a instalaci vodoměrů umožnili.