úterý 23. září 2014

Schůze SVJ 12. 11. 2014 v 19:15

Schůze bude jako obvykle v kulaté aule Fakulty regionálního
rozvoje na tř. gen. Píky 7.
Shromáždění se uskuteční ve středu 12. listopadu 2014 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!

Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10tis. Kč, prosím nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují.

Nemůžete se zúčastnit? 
Pověřte jiného vlastníka, případně předsedu výboru: plná moc a pozvánka ke stažení v .docx.

Tuto pozvánku obdrží doporučeně každý majitel bytu na adresu uvedenou v Katastru nemovitostí.

Novinka: Od letošního roku je nutná písemná plná moc i v případech, kdy manžele na shromáždění vlastníků zastupuje jen jeden z nich.

Probodávání pneumatik na parkovišti

Foto (David Janča, 24.8. 2014): pneumatika probodená z boku,
asi jehlou, šídlem nebo šroubovákem.
Na hlavním parkovišti došlo k několika případům probodení pneumatiky auta.

22. 9. 2014 Jana V.
 • zjištěno: po víkendu
 • nahlášeno Policii
15. 9. 2014 Ján P.
 • zjištěno: po víkendu
 • parkováno v první řadě na 7. nebo 8. místě
 • levá přední pneumatika
 • model auta: Škoda Octavia Combi, šedá metalíza
 • škoda 2.000 Kč
 • nahlášeno Policii
24. 8. 2014 Jana V.
 • zjištěno: o víkendu
 • parkováno u chodníku blízko vchodu
14. 7. 2014 Jana V.
 • zjištěno: po víkendu
 • proříznuto nožem
14. 7. 2014 Ján P.
 • zjištěno: po víkendu
 • parkováno v první řadě na 3. místě
 • pravá přední pneumatika
 • model auta: Škoda Octavia Combi, šedá metalíza
 • škoda 2.000 Kč
21.9. 2013 Martin K.
 • zjištěno: o víkendu
 • parkováno podél chodníku
 • probodeno asi jehlou
 • škoda 500 Kč
Pokud máte více informací, prosím o zaslání na adresu svj@tgp9.net