pondělí 28. listopadu 2016

Dokumenty

Už jste asi slyšeli o GDPR, které bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Vzhledem k této nové legislativě není možné zveřejnňovat zápisy ze schůzí z minulých let, protože obsahovaly osobní údaje. Bytasen má aplikaci Domovník, která zajišťuje, že se k daným dokumentům dostane pouze majitel bytu, tedy oprávněná osoba. Účetní závěrky a stanovy jsou uvedeny v obchodním rejstříku.

středa 23. listopadu 2016

Projekt podchod k zastávce Bieblova

Studentka slečna Riesová (student Mendelovy univerzity, Fakulty regionálního rozvoje) s kolegy pracuje na projektu zkvalitnění infrastruktury k Mendelu a našemu domu. Výbor SVJ se studenty spolupracuje a poskytuje potřebné informace, které jsou nápomocné k vypracování kvalitního projektu. Tento projekt bude následně předán městu.

Pomoci můžete i Vy vyplněním dotazníku: https://goo.gl/forms/hwCYEIoa7H6xbIxM2

Město chce za každou cenu využívat podchod na zastávku Bieblova a je ochoten jej upravit na bezbariérový.