pátek 26. června 2009

Zápis z kontrolní schůzky SÚ 26.6. 2009


V 9:30 jsme se sešli před domem s p. Tošovským z SÚ a p. Opletalem - stavebníkem. Tentokráte bylo účastníků řízení více, zejména díky majitelům bytů v nadstavbě.

 1. Důvod, proč není uvedeno okolí do původního stavu dle ujednání z dubna, uvedl pan Opletal jako neexistence cenově vhodné nabídky od dodavatelů. A že prý budeme stejně zateplovat, že se to udělá až potom. Tady jsem ostře zasahnul, že zateplovani s tím nemá nic společného a vyjádřil nespokojenost nad přístup p. Opletala, který problémy necháva shnít.
 2. Bylo upozorněno na poškození pláště budovy od lešením a zatečení, kvůli špatným svodům dešťové vody v nadstavbě.
 3. Bylo zkontrolován bordel v nedokončeném bytě. Zástupci SÚ nebyli se stavem spokojeni. Navíc tam praskla fasáda, stojí tam voda a hnije stavební materiál.
 4. Dveře do části B nadstavby nejsou z požárního hlediska bezpečné a nedají se bez klíče otevřít - chybí úniková cesta.
 5. Hromosvody nejsou udělány podle projektu, kotvení mělo být do fasády, ne k zabradlím kazatelen. P. Opletal se ohradil, že mu to revizní technik schválil a že to není tedy jeho problém. SÚ vyzval p. Opletala, že se prostě musí dohodnout.
Přístup p. Opletala je skutečně nehorázný, do svých problému se snaží zatáhnout všechny okolo. Tvrdí, že nemá odborné znalosti a neumí problémy řešit. S tímto způsobem by se dalo stavět ještě 50 let. Stavebník se staví se do role oběti, přesto mu nevadí být arogantní. SÚ začně stavebníka sankcionovat.

úterý 16. června 2009

Kontrola stavebního úřadu 25.6. 2009

Stavební úřad provede kontrolní prohlídku, která se bude konat 25.6. v 9:30. Cílem prohlídky je kontrola staveniště a navracení okolí domu do původního stavu.

Čím se vás zúčastní tím lépe. Pokud budete mít nějaké dotazy k zateplení, tak vám je zodpovím, po skončení schůzky.

pondělí 15. června 2009

Jak je to s okny v bytech a zateplením?

Množí se dotazy ohledně výměny oken v bytech, ne všichni jsou zde od samého začátku a neznají historii, tak v bodech:
 1. Okna v bytech jsou na základě rozhodnutí shromáždění SVJ z před čtyř let věcí každého majitele bytu = platíte si to sami.
 2. V r. 2005 v první vlně byla cena za jedno okno 8tis. Kč za normální sestavu a 10tis. Kč za balkonovou, ale DPH bylo jen 5% a cena byla pro 80 oken.
 3. Nabídka od společnosti Kopřiva je samozřejmě kalkulovana pouze pro jednotlivce, pokud se domluví více majitelů, můžou si vyjednat množstevní slevu (výbor už do toho zasahovat nebude, zařizuje zateplení, starali jsme se v roce 2005)
 4. Jedinou podmínkou pro výměnu oken je zachování barvy - bílá a dělení oken. Většina má- 5-komorová plastová okna.
 5. Zateplení domu bude provádět firma Kopřiva, která vyhrála výběrové řízení. Již je zpracován projekt, až na detaily.
 6. Financování proběhne úvěrem stavební spořitelny Wustenrot REVIT na celkovou částku 7,5 mil. Kč.
 7. Co nás čeká: vyřízení stavebního povolení, podání žádosti na dotace.
 8. Pro plné dotace je potřeba, aby byly vyměněny v domě všechna stará okna.
 9. Kdy se začne zateplovat? Záleží na hladkosti vyřizování predispozic a dokumentů - výbor počítá ze srpnem 2009 -> okna musí být vyměněna nejpozději v srpnu.
 10. Výměnou oken po provedení zateplení riskujete porušení izolace a pak by po vás SVJ mohla vymáhat náhradu škody.
 11. Zateplení by mělo být hotovo v listopadu 2009.
Alternativní firmy na výměnu oken co jsem dostal na e-mail od majitelů:

úterý 9. června 2009

Nabídka na výměnu oken

Nabídka pro dům tř. gen. Píky 9:


Kdo stále nemá vyměněná okna nechť využije nabídku firmy Kopřiva, která bude provádět zateplení našeho domu.

Kontakt na pověřeného pracovníka dodavatele:

Tomáš Viklický
Kopřiva – Revitalizace panelových domů s.r.o.
Tel: 773 626 296
Email: tomas.viklicky@koprivabrno.cz
Předmět: TGP9 - objednávka oken
Zpráva: uveďte variantu oken ve vašem bytu

pátek 5. června 2009

Vracení přeplatků

Dnes jsem autorizoval platby - přeplatky po vyúčtování roku 2008. Je tam nastavena splatnost 8.6. 2009, následující den můžete očekávat na svém účtu.

Ti z vás co ještě nemají vyměněny okna si peníze odložte na výměnu, protože pokud nebudou mít všichni vyměněny okna, tak nedostaneme dotace v plné výši - a tím poškodí ostatní.

O nabídce oken bude informovat v nejbližších dnech, bude se jednat o pětikomorový německý profil VEKA:
 • balkonové okno cca 14.675 Kč
 • normální okno 11.675 Kč

středa 3. června 2009

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

V dokumentu Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením [PDF], který výbor obdržel od stavebního úřadu Brno - Královo Pole je definována změna největšího bytu nadstavby:
 • změna dispozice bytových jednotek - rozmístnění vnitřních příček
 • nové okna a dveře
 • nová terasa
 • úpravy nemají vliv na statiku stavby
Na vyjádření námitky má výbor SVJ 10 dní, počínaje dneškem.