pátek 26. června 2009

Zápis z kontrolní schůzky SÚ 26.6. 2009


V 9:30 jsme se sešli před domem s p. Tošovským z SÚ a p. Opletalem - stavebníkem. Tentokráte bylo účastníků řízení více, zejména díky majitelům bytů v nadstavbě.

  1. Důvod, proč není uvedeno okolí do původního stavu dle ujednání z dubna, uvedl pan Opletal jako neexistence cenově vhodné nabídky od dodavatelů. A že prý budeme stejně zateplovat, že se to udělá až potom. Tady jsem ostře zasahnul, že zateplovani s tím nemá nic společného a vyjádřil nespokojenost nad přístup p. Opletala, který problémy necháva shnít.
  2. Bylo upozorněno na poškození pláště budovy od lešením a zatečení, kvůli špatným svodům dešťové vody v nadstavbě.
  3. Bylo zkontrolován bordel v nedokončeném bytě. Zástupci SÚ nebyli se stavem spokojeni. Navíc tam praskla fasáda, stojí tam voda a hnije stavební materiál.
  4. Dveře do části B nadstavby nejsou z požárního hlediska bezpečné a nedají se bez klíče otevřít - chybí úniková cesta.
  5. Hromosvody nejsou udělány podle projektu, kotvení mělo být do fasády, ne k zabradlím kazatelen. P. Opletal se ohradil, že mu to revizní technik schválil a že to není tedy jeho problém. SÚ vyzval p. Opletala, že se prostě musí dohodnout.
Přístup p. Opletala je skutečně nehorázný, do svých problému se snaží zatáhnout všechny okolo. Tvrdí, že nemá odborné znalosti a neumí problémy řešit. S tímto způsobem by se dalo stavět ještě 50 let. Stavebník se staví se do role oběti, přesto mu nevadí být arogantní. SÚ začně stavebníka sankcionovat.

Žádné komentáře: