pondělí 16. listopadu 2015

Shromáždění vlastníků 30. listopadu 2015

Shromáždění se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2015 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Pozvánka z programem a plnou mocí ke stažení [.doc] » 

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná! Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10 tis. Kč na nákladech organizace shromáždění, prosím, nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují.

Pokud se nemůžete, prosím využijte plné moci.

pondělí 19. října 2015

Zahájení stavby Zone Invest

19.10. 2015 Došlo k zahájení stavby na zadním parkovišti, asi během stavby (1-2 roky) dojde k řadě omezení a změn, budeme se snažit informovat. Nejaktuálnější zprávy naleznete na Facebooku domu.

19.10. 2015 zahájena stavba na zadním parkovišti.
20.10. 2015 Dojde ke sbourání přístřešku na kontejnery, a ty budou přesunuty k cihlové boudě u velkého parkoviště.
20.10. 2015 Kontejnery budou během dne přesunuty.