úterý 23. září 2014

Schůze SVJ 12. 11. 2014 v 19:15

Schůze bude jako obvykle v kulaté aule Fakulty regionálního
rozvoje na tř. gen. Píky 7.
Shromáždění se uskuteční ve středu 12. listopadu 2014 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!

Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10tis. Kč, prosím nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují.

Nemůžete se zúčastnit? 
Pověřte jiného vlastníka, případně předsedu výboru: plná moc a pozvánka ke stažení v .docx.

Tuto pozvánku obdrží doporučeně každý majitel bytu na adresu uvedenou v Katastru nemovitostí.

Novinka: Od letošního roku je nutná písemná plná moc i v případech, kdy manžele na shromáždění vlastníků zastupuje jen jeden z nich.

Probodávání pneumatik na parkovišti

Foto (David Janča, 24.8. 2014): pneumatika probodená z boku,
asi jehlou, šídlem nebo šroubovákem.
Na hlavním parkovišti došlo k několika případům probodení pneumatiky auta.

22. 9. 2014 Jana V.
 • zjištěno: po víkendu
 • nahlášeno Policii
15. 9. 2014 Ján P.
 • zjištěno: po víkendu
 • parkováno v první řadě na 7. nebo 8. místě
 • levá přední pneumatika
 • model auta: Škoda Octavia Combi, šedá metalíza
 • škoda 2.000 Kč
 • nahlášeno Policii
24. 8. 2014 Jana V.
 • zjištěno: o víkendu
 • parkováno u chodníku blízko vchodu
14. 7. 2014 Jana V.
 • zjištěno: po víkendu
 • proříznuto nožem
14. 7. 2014 Ján P.
 • zjištěno: po víkendu
 • parkováno v první řadě na 3. místě
 • pravá přední pneumatika
 • model auta: Škoda Octavia Combi, šedá metalíza
 • škoda 2.000 Kč
21.9. 2013 Martin K.
 • zjištěno: o víkendu
 • parkováno podél chodníku
 • probodeno asi jehlou
 • škoda 500 Kč
Pokud máte více informací, prosím o zaslání na adresu svj@tgp9.net

čtvrtek 17. července 2014

Plánovaná oprava zvonků. (Repair of bells.)

Je plánovaná oprava zvonků. Proto žádáme, aby si každý zvonek vyzkoušel. Ověřte si: zvonek, el.vrátného (otevírání dveří), domácí telefon (oba směry). V případě nedostatků kontaktujte SVJ, a to e-mailem svj@tgp9.net nebo do schránky SVJ (vchod B). Uveďte druh poruchy, č. bytu, kontakt. Učiňte tak do 20.7.2014

Therefore, we ask you to test your bell. Check: bell, doors opening, home phone (both ways). In case of deficiencies, please, contact SVJ e-mail svj@tgp9.net or leave a message in the SVJ letter box (entrance B). Indicate the type of malfunction, no. of apartment, contact. Deadline: 20th July 2014.

středa 7. května 2014

Oficiální vyjádření Zone Invest k novému polyfunkčnímu domu v sousedství

Vyjádření zástupce Zone Invest, a.s. pro naši Facebookovou stránku pro ty z Vás, kteří Facebook nepoužíváte.

Dobrý den,

omlouvám se za vstup na Vaše stránky, ale rád bych upřesnil postoj ZONE INVEST a.s..

Projekt výstavby polyfunkčního objektu splňuje vše, co splňovat ze zákona musí. V zájmu investora je nekonfliktní a co možná nejohleduplnější realizace projektu. Protože jsme si vědomi, že pravděpodobnými oponenty budou obyvatelé sousedního objektu, dovolil jsem si kontaktovat členy výboru, kde jsem jim představil projekt, včetně možnosti řešení nejdůležitějších problémů a to - parkování-právo vjezdu-poskytnutí prostoru na vybudování přístřešku komunálního odpadu pro Váš dům. Nejedná se o "ústupky", (tedy ve smyslu něco za něco...) ale o snahu investora prokázat, že se při svém návrhu zabýval i dopady stavby na blízké okolí.

Nechci se zde rozepisovat příliš do široka... na to FB není, ale co se týče parkování, počítáme se třemi patry samostatných garáží, které můžeme jednotlivě nabídnout k odkupu i Vám. Dále vzniknou nové parkovací plochy, kde bude možnost si místo za velmi rozumnou částku dlouhodobě pronajmout. (je mi jasné, že Vás napadne, že se počet parkovacích míst zmenší o plochu zástavby, ale tady bych měl upozornit, že se nejedná o parkoviště, ale hřiště a pozemek je v soukromém vlastnictví investora). Aby jsme vyvrátili obavy, zda by Vám někdy v budoucnu nemohl vlastník okolních pozemků bránit, nebo omezovat přístup, jsme připraveni ošetřit toto právo smluvně. Protože nevlastníte ani kousíček plochy mimo budovu, projekt počítá i s místem pro Váš komunální odpad.

Tyto informace jsem si dovolil předat členům výboru.

Pokud jste tento článek přečetli až sem, děkuji za Váš čas.

Za f. ZONE INVEST a.s.
Jaroslav Hruška
předseda ZONE INVEST a.s.

úterý 6. května 2014

Zone Invest chce spolupracovat

V pátek 2. května proběhlo jednání SVJ se zástupcem společnosti Zone Invest, a.s. k výstavbě polyfuknčního domu na zadním parkovišti.

Zone Invest se chce dohodnout a vše dokonce i smluvně ošetřit, když nebudeme dělat problémy = maximální spolupráce.

Zone Invest nabízí:
 • přístřešek pro komunální odpad, bude pronájem
 • zadní komunikace bude kompletně opravena, ale pak chtějí spoluúčast na opravách
 • parkovací místa viz. níže
Stavba a parkování:
 • 10 garáží v domě nabídnou k prodeji cca za 300tis. Kč
 • vytvoří dalších 20 nových míst mimo dům - k pronájmu
 • celý projekt chtějí zahájit na podzim
 • délka projektu 16 měsíců
 • hrubá stavba prvních 6 měsíců
[část odstraněna 7.5. 2014 11:15 ... na žádost Zone Invest, protože neodpovídala záměru sdělení]
Poznámka: na zadním parkovišti/hřišti má teď být 26 běžných parkovacích míst + 4 pro invalidy. To, že jsou parkoviště na soukromém pozemku, byla údajně finta předcházejícího majitele spol. Terplan.
pondělí 28. dubna 2014

Dům je napojen na optiku

Michal Pytela: Firma Maxprogress napojila náš dům na optický kabel. Vzhledem k tomu, že po celém domě má firma Kmnet rozvody, tak optický kabel bude taky využívat. Stávajícím klientům se rychlost zvedla 2 až 4 násobně, podle toho jakou měsíční platbu odvádí, aby to korespondovalo s ceníkem a pro nové klienty od 1.5. platí nový ceník, viz, níže:

Aktualizované rychlosti Kmnet.

čtvrtek 17. dubna 2014

Bude se stavět?

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní rozhodnutí [PDF] »

Společnost ZONEINVEST, a.s. , IČ: 255 99 151, třída Generála Piky 2026/11, Brno, zast. společností Atelier WIK, s.r.o. , IČ: 606 99 981, Rosického nám. 6 , Brno , podala dne 14.2.2014 prostřednictvím podatelny žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „ Polyfunkční objekt ZONEINVEST, parc. č. 465/17 k. ú. Černá Pole ” v městské části Brno – Královo Pole. Popis záměru : 

Předmětem záměru je umístění novostavby polyfunkčního objektu o devíti nadzemních podlažích na pozemku p.č. 465/17 k.ú. Černá Pole. První tři podlaží budou určena pro parkování osobních automobilů, následující pak pro kanceláře a byty. Součástí záměru je přípojka vodovodu, přípojka splaškové kanalizace, přípojka nízkého napětí, přípojka teplovodu, venkovní rozvody kanalizace , venkovní komunikace, přípojky sítí a sadové úpravy s dotčením pozemků p.č. 465/35 a 465/97 k.ú. Černá Pole.

Umístění na zakroužkovaných pozemcích.


17. Součástí záměru je umístění nových pojížděných zpevněných ploch: parkoviště vč. příjezdové komunikace do garáží a k autovýtahu, chodníky pro komunikaci pěších, zpevněné plochy pro uskladnění nových kontejnerů na odpad a zpevněné plochy pro uskladnění stávajících přesouvaných kontejnerů pro bytový dům č.p. 1993.

22. Poslední parkovací stání budou umístěna ve vnitroblokové části podélně se stávajícím objektem č.p. 1993 na stávající komunikaci . V souvislosti tímto záměrem bude komunikace rozšířena tak, aby byl zachován průjezdní pruh šířky 3,0 m.