čtvrtek 17. července 2014

Plánovaná oprava zvonků. (Repair of bells.)

Je plánovaná oprava zvonků. Proto žádáme, aby si každý zvonek vyzkoušel. Ověřte si: zvonek, el.vrátného (otevírání dveří), domácí telefon (oba směry). V případě nedostatků kontaktujte SVJ, a to e-mailem svj@tgp9.net nebo do schránky SVJ (vchod B). Uveďte druh poruchy, č. bytu, kontakt. Učiňte tak do 20.7.2014

Therefore, we ask you to test your bell. Check: bell, doors opening, home phone (both ways). In case of deficiencies, please, contact SVJ e-mail svj@tgp9.net or leave a message in the SVJ letter box (entrance B). Indicate the type of malfunction, no. of apartment, contact. Deadline: 20th July 2014.

Žádné komentáře: