úterý 23. září 2014

Schůze SVJ 12. 11. 2014 v 19:15

Schůze bude jako obvykle v kulaté aule Fakulty regionálního
rozvoje na tř. gen. Píky 7.
Shromáždění se uskuteční ve středu 12. listopadu 2014 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!

Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10tis. Kč, prosím nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují.

Nemůžete se zúčastnit? 
Pověřte jiného vlastníka, případně předsedu výboru: plná moc a pozvánka ke stažení v .docx.

Tuto pozvánku obdrží doporučeně každý majitel bytu na adresu uvedenou v Katastru nemovitostí.

Novinka: Od letošního roku je nutná písemná plná moc i v případech, kdy manžele na shromáždění vlastníků zastupuje jen jeden z nich.

Žádné komentáře: