pondělí 31. března 2008

Kolaudační rozhodnutí

Po přezkoumání návrhu ze dne 23.7.2007 na vydání kolaudačního rozhodnutí a na základě výsledku místního šetření spojeného s ústním jednáním konaném dne 30.8.2007, odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s přihlédnutím k ust. § 190 odst.5 stavebního zákona, podle § 82 odst.1 zákona č.50/1976 Sb., ve znění ke dni 31.12.2006 stavebníkovi METALLOR BAU s.r.o., IČ : 26976528, Vídeňská 246/120b, 619 00 Brno
povoluje užívání
„I.etapy nástavby 8. a 9. N.P. na objektu bytového domu Tř.Generála Píky 1993/9, Brno, na pozemcích p.č.465/8, 465/18, 465/24, 465/25 k.ú.Černá Pole“.

Celé znění kolaudačního rozhodnutí ze dne 31.3. 2008 v PDF »

Žádné komentáře: