úterý 12. srpna 2008

Zápis o kontrole stavu nových výtahů 250kg

datum: 12.8. 2008 7:30 - 8:15
účastnili se: Jan Martinec (SVJ), p. Weigner (BYTASEN), p. Opletal a p. Krejčí (Metallor Bau), p. Muhlbacher a technici (Muhlbacher)


Zjištěné nedostatky u výtahu 250kg vchod B - dále od hlavního parkoviště:
 1. dvojí číslování pater - neodpovídající skrýt, platné zabezpečit proti poškození
 2. závaží u výtahu B má jeden blok závaží vydrolen na kraji a poslední blok je špatně založen, hrozí vypadnutí - uvést do bezchybného stavu jako je závaží u výtahu ve vchodu A
 3. v 6. patře B prasklé sklo u nástupních dveří - vyměnit
 4. 7. patro B vystříhané pletivo na obou stranách - zabezpečit
 5. 8. patro B - zabezpečit propady (nekrytý volný prostor, kde hrozí pád) pod schodištěm (stavebník)
Zjištěné nedostatky u výtahu 250kg vchod A:
 1. kabina A má zmatené číslování pater, některá čísla odpadla - neodpovídající skrýt, platné zabezpečit proti poškození
 2. 8. patro A kabina se při dojezdu třese - seřídit
 3. 1. patro A celý blok pletiva je odřezán - zpětně přivařit
 4. přízemí A je vystříhanou pletivo a provizorně zabezpečeno - bezpečně překrýt
 5. 8. patro A - zabezpečit propady (nekrytý volný prostor, kde hrozí pád) pod schodištěm (stavebník)
Poznámky:
 • přivolání pomoci funguje pouze signálem v domě, podle normy by měl mít výtah mikrofon, se kterého se je možno dovolat na dispečink. P. Muhlbacher uvedl, že SVJ musí poskytnout telefonní linku nebo jiné spojení a potom kabinu dovybaví.
 • označení nosnosti výtahu z venku není údajně potřeba, stačí v kabině
 • označení nástupních dveří číslem patra není nutné, pokud je zobrazeno na displeji v kabině
 • prostor mezi kabinou a nástupištěm má odpovídat mezeře 3cm.
 • v revizní zprávě k výtahům nebyla uvedena žádná závada - což je divné.
 • stavebník vymaloval stěny kolem výtahových šachet celé, SVJ se podílela na vymalování částkou 4. tis. Kč, stěny kolem schodišť jsou uvedeny do původního stavu.
Závady budou odstraněny do konce týdne, tedy do 18.8. 2008. Jakmile bude vše v pořádku, tak SVJ převezme a bude platit provoz výtahů.

P.S.: pokud má někdo další připomínky tak ať mne kontaktuje na 93@gtp9.net.

Žádné komentáře: