úterý 7. června 2016

Proč jsou problémy s výměnou posledního výtahu

Sám tomu příliš nerozumím a nevyznám se v normách a požární bezpečnosti staveb, ale celý kámen úrazu je požární zabezpečení výtahové šachty.

Když se zprovoznily s nadstavbou někdy v roce 2008 nové výtahy Mühlbacher, nechali jsme si udělat na výtah inspekční zprávu, protože se nám výtahy nějak nezdály a bylo patrné, že stavebník šetřil, kde se dá. Dle zprávy nevyhovuje na šachtě pletivo a musí být do 5 let nahrazeno plnou stěnou odolnosti dle ČSN EN 13857.

Inspekční zpráva k výtahu Mühlbacher z 17. prosince 20019

Dle těchto pravidel byl vyměněn výtah a přestavěna šachta ve vchodu A v roce 2013. Když se měl vyměnit výtah ve vchodu B mělo jít vše stejně jako ve vchodu A. Smlouva se podepsala v srpnu 2014.

Dle vyjádření Hasičského záchranného sboru ke stavebnímu povolení se však objevilo vyšší zabezpečení, kategorie "EW". Bylo to divné, ale znamenalo to zvýšení nákladu o 10%. Co bychom pro bezpečnost neudělali. Podepsal se dodatek v červnu 2015. Čas běžel. V únoru 2016 po různých administrativních peripetiích, kdy jsme museli dodat odsouhlasení vlastníků s výměnou a jiné dokumenty na Stavební úřad, což u předchozích výtahů nebylo třeba, jsme dostali stavební povolení. Ovšem stavební povolení opět zvýšilo požární zabezpečení na stupeň "EI", což znamená o 4 cm širší šachtu na každé straně a tedy nerealizovatelnost projektu - objednaný výtah se tam už nevleze, náklady by vzrostly o 300tis. Kč.

Nyní se firma pověřená realizací snaží zjistit, proč musíme mít tak vysoké požární zabezpečení, se kterým se nesetkali u žádného jiného bytového domu v Brně a jestli to není chyba. Zůstává pak otázka, co bude s výtahem ve vchodu A, který šel zcela hladce.

P.S.: Jedna hypotéza je, že Hasiči (HZS) vedou náš dům stále jak Hotel Lesnická a požární zabezpečení odpovídá hotelovému provozu. Aktualizace 11.10.2016:  nepotvrdila se.

Aktualizace 30.6.2016: Na SÚ nejsou k nalezení žádné záznamy k třetímu výtahu. Při kolaudaci v roce 2007 se operuje druhou etapou, která se však nikdy nekonala. Byla údajně na malé výtahy Mühlbacher udělena výjimka s tím, že v druhé fázi se předělá šachta na samostatný požární úsek.

Aktualizace 11.10.2016: Vysoká požární bezpečnost byla přidělena už v r. 2003 při přestavbě hotelu na byty. Tehdejší investor Terplan požádal o výjimku, že se tak učiní až při výstavbě nadstavby. Následný stavitel Metallor, požádal také o výjimku a operoval nějakou další fází. Asi nezbude než požádat také o výjimku nebo napadnout stanovení požární bezpečnosti z roku 2003. Dodavatel se pokusí najít řešení do 31.10.2016.

Aktualizace 20.10.2016: Volal jsem našemu OZ u Thyssen Krupp, jestli může pomoci se 4. výtahem a jestli je možné, že chybí ohlášení a schválení výměny 3. výtahu na SÚ a HZS. OZ neví, předal mě servisákovi, ten neví, ale bez ohlášení a povolení nemohou zahájit žádnou výměnu, mám zavolat p. Koutnému. P. Koutný si to již nepamatuje, ale dohledá v archivu Thyssen Krupp a 24.10. 2016 mi zavolá a domluví schůzku. Máme tu nějaké rozpory.

Aktualizace 2.11.2016: Řešením je navýšení ceny o cca 200tis. Kč nebo odstoupení od smlouvy. Více na shromáždění 22.11. 2016.

Žádné komentáře: