neděle 27. září 2009

Shromáždění SVJ 8.12. 2009

Shromáždění SVJ tř. gen. Píky 9 bude v úterý 8. 12. 2009 od 18:00-20:00.

Hlavním bodem programu bude schválení účetní závěrky za rok 2008 a dovolení členů výboru. Pokud má někdo zájem o práci ve výboru SVJ, ať prosím pošle e-mail na 93@tgp9.net
Stejně tak můžete do programu zařadit další body k projednání.

Pokud se v daném termínu nebudete moci zúčastnit, budete moci pověřit jinou osobu plnou mocí. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné bude potřeba 50% všech vlastníků.

Žádné komentáře: