středa 23. září 2009

Nedoplatky vlastníků k 7/2009

Dluh na pravidelných úhradách na účet SVJ činí k 7/2009: 131.001 Kč (bez nadstavby).

Prosíme majitele bytů č.:
  • 30,
  • 44,
  • 81,
  • 126,
  • 137,
  • 140,
aby kontaktovali BYTASEN a zkontrolovali si své úhrady SVJ dle rozpisů. Jejich dluhy jsou větší než 10.000 Kč. (85.165 Kč ... 65% z dluhu)

Případně prosíme sousedy, aby majitele bytů upozornili. Při dvouměsíčním prodlení je zasílána upomínka.

Žádné komentáře: