středa 25. ledna 2012

Opakovaná schůze SVJ bude 15.2. 2012

Jelikož prosincové shromáždění kvůli laxnímu přístupu některých majitelů ke svému majetku nebylo usnášeníschopné, musíme jej opakovat tak dlouho, než pochopí, že majetek není jen rýžování nájemného.

Shromáždění se uskuteční ve středu 15. února 2012 v 19:00 v aule Mendelovy univerzity, na tř. gen. Píky 7, Brno. (hned vedle domu)

Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10tis. Kč, prosím nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují

Ke stažení:

Plnou moc lze poslat i v nascanované formě na e-mail předsedy: 93@tgp9.net, nemusí být úředně ověřená.

Žádné komentáře: