pondělí 6. prosince 2010

Rekapitulace roku 2010

Rok 2010 se nesl ve znamení dokončení zateplení našeho domu a úpravy okolí. Hlavní úspora by měla být patrná na fakturách za teplo za rok 2010 (v závorce je uvedena průměrná roční teplota):
  • 2004 ... 1.156.689 Kč (7,25°C)
  • 2005 ... 1.162.997 Kč (7,08°C)
  • 2006 ... 1.110.120 Kč (7,91°C)
  • 2007 ..... 961.312 Kč (8,75°C)
  • 2008 ... 1.115.214 Kč (8,64°C)
  • 2009 ... 1.106.402 Kč (8,29°C)
Leden 2010
Proběhl odečet měřičů tepla, byl velký problém se dostat do bytových jednotek v nadstavbě. Byly vyměněny vodoměry na studenou vodu.

Provedena inspekce výtahů.

Únor 2010
Vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách byla nakonec zdůvodněna vadným elektroměrem.

Březen 2010

Provedena revize požárního zabezpečení a doplněny ukradené hadice. Skřínky na hasící přístroje osvědčily. Vyměněno bezpečnostní značení v domě.

Duben 2010
Proběhla výměna klíčů ke vstupním dveřím.

Květen 2010
Definitivně odstraněn problém s hromosvody a kotvení ke kazatelnám, podle nové normy nemusí být kotvení provedeno.

Červen 2010

Objevily se problémy s teplou vodou, které si vyžádaly nákladné opravy, zejména čerpadla a ventily. Při opravách se zjistilo, že je potřeba vyměnit i staré trubky. Cena oprav cca 200 tis. Kč.

Září 2010
Praskl boiler, několikrát jsme byli bez teplé vody. Výměna starých boilerů za nové je odhadována na 417 tis. Kč, zatím byla odložena.

Proběhl podpis Dotace Panel v Českomoravské záruční a rozvojové bance. Po 15. let budeme dostávat každý půl roku 66tis. Kč.

Od 30.9. je k dispozici ve společných rozvodech pro TV signál digitální vysílání.

Říjen 2010
Probíhalo výběrové řízení na nové nákladní výtahy. Cena jednoho nového výtahu je cca 1mil. Kč. Současně je potřeba do konce roku 2014 provést opravy na osobních výtazích 250kg za 300 tis. Kč. Jedná se o opláštění šachty, osvětlení šachty a dovybavení šachty.

19.10. proběhla úspěšná kolaudace zateplení domu.

Listopad 2010
Bylo objednáno uklízení chodníků úklidovou firmou, protože se po zkušenostech z minulého roku nelze spoléhat na město.

Prosinec 2010
Shromáždění vlastníků 7.12. v hotelu Slovan.

Podpis smlouvy na výměnu výtahů a vypovězení smlouvy s Muhlbacherem. Nový výtah by měl být v provozu od května 2011.

Žádné komentáře: