úterý 3. listopadu 2009

Jak se liší společné a soukromé vlastnictví

Zas a znova - pořád dokola se objevují dotazy typu:
  • Proč mám platit za výtah, když jej nepoužívám a bydlím v prvním patře?
  • Proč mám platit vyšší fond oprav, když bydlím v nadstavbě, a ta se nezatepluje?

Na vysvětlenou:
"Ne každý vlastník si po nabytí bytové jednotky do vlastnictví uvědomuje, že s vlastnickými právy jsou neoddělitelně spojeny i závazky a povinnosti. Také očekávání nižších nákladů na bydlení je naprosto neodůvodněné."

"Spoluvlastnictví, ať již upravené v občanském zákoníku, nebo podle zákona o vlastnictví bytů, vyžaduje ochotu starat se odpovědně o společné věci, schopnost vzájemné komunikace a dohody s mnoha dalšími subjekty, a to i v případě odlišných názorů a způsobu jednání."

Stejně tak jako nadstavba tak i zateplení mělo být hotovo už někdy v roce 2004/2005. S nadstavbou nemá SVJ nic společného, je to břemeno, které na něj uvalil původní investor Terplan Consult. SVJ nemohlo nadstavbu nikterak ovlivnit a muselo ji trpět. Zateplení se neprovedlo dříve z důvodu, že 5.11. 2003 se začalo na pouhých 8 Kč/m2, nic se nespořilo a částka stačila pouze na nezbytný provoz. Náš dům začínal s 0 Kč a rekonstruovaly se pouze byty, společné prostory se nechaly na nové SVJ. Už na schůzi 2004 bylo jasné, že pokud se má zateplení provést, bude potřeba platit do FO minimálně 24 Kč/m2. Za tuto částku se mělo nejenom zateplit, ale i všem vyměnit i okna v bytech. V prosinci 2008 se povedlo z 18 Kč/m2 dostat alespoň na 22 Kč/m2.

Proto než začnete cokoliv psát, řekněte si prosím: "Náš dům" a ne pouze "můj byt".

Ze zápisu 14.12. 2004:

Na tuto zprávu navázal předseda výboru s návrhem na navýšení fondu oprav s platností od 1.1.2005. Byla navržena částka 24,- Kč/m2, přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování:
Pro : 10,10% hlasů přítomných vlastníků Proti : 87,21% Zdržel se : 2,69 %

Usnesení : Navýšení fondu oprav na 24,- Kč/m2 s platností od 1.1.2005 nebylo odsouhlaseno.

... Dále bylo navrženo navýšení fondu oprav na částka 12,- Kč/m2 s platností 1.1.2005 a bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování :
Pro : 88,39% hlasů přítomných vlastníků Proti : 4,72% Zdržel se : 6,89%

Usnesení : Bylo odsouhlaseno navýšení fondu oprav na 12,- Kč/m2 s platností od 1.1.2005.

... Následně se informativně hlasovalo o jednotlivých variantách , aby byla představa o možnostech a zájmu vlastníků o výše uvedené investice.

- zateplení celého objektu včetně výměny oken – NEODSOUHLASENO
- výměna všech oken vč.spol.prostor domu – NEODSOUHLASENO ( pro 49,72% přítomných vlastníků )
- výměna oken ve společných prostorách domu – ODSOUHLASENO

Žádné komentáře: