neděle 22. února 2009

Když neumožníte odečet vody, tak ...

Spotřeba v bytech, kde nebyl proveden odečet, se určí podle spotřeby v předchozích letech s použitím ustanovením § 27 odst.2, vyhlášky č.428/2001 Sb. Neumožní-li uživatel jednotky opakovaně odečet údajů podružného vodoměru SV za dané zúčtovací období, zpravidla na konci kalendářního roku, případně na základě výzvy bezodkladně neoznámí údaje podružného vodoměru SV, určí se spotřeba SV v dané jednotce za zúčtovací období jako 1,5 násobek spotřeby SV dle vyúčtování předcházejícího zúčtovacího období na základě odborného posouzení s přihlédnutím ke změně počtu osob v jednotce či změně charakteru jejího využívání.

zdroj: http://spolecenstvi.okinfo.cz/diskuse/pomerove-merice-sv

Až bude někdo po vyúčtování tvrdit, že neměl čas nebo se o tom nedověděl, nebude ze strany výboru SVJ žádné slitování. Byt v osobním vlastnictví není jen "rýžování" nájemného, ale i zodpovědnost. Většina pronajímaných bytů, jak jsem si všiml, nemá například doposud vyměněná okna a nájemníci nevybírají poštu, protože je to nezajímá. A někteří dokonce ani neví, kdo je majitel bytu a jak jej zkontaktovat.

1 komentář:

Martin_96 řekl(a)...

Je bohužel pravdou, že řada vlastníků jednotek se nezajímá o stav svého bytu ani o dění v něm. Bylo by vhodné majitele "problémových" bytů písemně informovat ( adresy vlastníků najdete na katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=budova&id=476154702 ) např na utrženou schránku, prokopnuté dveře, zápach ze sklepní kóje, nebo na nájemníky porušující domovní řád nebo noční klid ( typické jsou zde noční oslavy v bytech v pozdních nočních hodinách při otevřených oknech, nebo vrtání do zdí příklepovou vrtačkou okolo 22.h )