středa 23. března 2022

Nepoteče voda ve středu 30.3.2022 od 9 do 10h

 ⚠️ Ve středu 30. 3. 2022 dojde v době 9 – 10 hod. (nikoli nutně po celou dobu) k přerušení dodávky vody v celém domě TGP9 – kvůli prověřování možného úniku vody z vodovodní přípojky. Mějte v té době prosím vypnuté spotřebiče odebírající vodu (pračky, myčky), aby nedošlo k jejich poškození. Pronajímáte-li svůj byt v domě, předejte prosím tuto informaci i svým nájemcům.

Podle vodoměru nedochází k úniku vody na přípojce. Dalším krokem bude, výměna vodoměrů, musí se tedy jednat o chybu v měření.

Žádné komentáře: