Historie domu

... pracovní verze, bude upřesněno:

Socialismus a podnikatelské baroko (1981 - 2003)
 • 1981 ... Stavební povolení č.j. OVÚP 1972/81/Pí ze dne 15.10.1981, kterým byla povolena stavba ubytovny Královopolské strojírny n.p. Brno o kapacitě 478 lůžek na poz. parc. č. 465, 464/1 k.ú. Černá Pole při ulici Lesnické. V podmínce č. 2 je uvedeno, že stavba bude provedena podle dokumentace vypracované Kovoprojektou Brno pod zak.č.: 2-1634-721 z května 1981.
 • 1987 ...  Dům zkolaudován v roce 1987 kolaudačním rozhodnutím č.j. OVÚP-2462/87.
 • 1989 - 2001 ... doba temna, dům jde z ruky do ruky a je zmizelá veškerá dokumentace. Na konci epochy funguje budova jako Hotel Lesnická.
 • 2002 ... Areál změnil vlastníka na společnost Terplan.
 • 2003 ... Na základě stavebního povolení č.j. OÚSŘ: 03/4928/US/700/To, změnil účel užívání z ubytovny na bytový dům a oddělil společenskou část od lůžkové části, čímž vznikly dva samostatné objekty s číslem popisným (1993 a 2026). 
 • listopad 2003 ... Terplan Consult (se společností Raal) dokončil přestavbu hotelu na bytové jednotky, byly kolaudovány po částech pouze bytové jednotky. Byly sundány závěsné balkony.
 • 28. listopadu 2003 ... předávání klíčů od vchodů, informace o možném nastěhování, pořádá správce BYTASEN.

Převzetí a zabydlení domu (2004- 2010)
 • 30. března 2004 vzniká SVJ
 • září - říjen 2005 probíhá výměna oken, bohužel bylo odhlasováno, že společná výměna není žádoucí a proto jsou okna věcí každého majitele bytu.
 • říjen 2005 METALLOR PLUS, s. r. o. kupuje projekt nadstavby, o které SVJ mělo právní názor, že není možné stavět.
 • říjen 2005 proběhla instalace měřičů tepla
 • 2005-2010 ... Metallor Bau staví nadstavbu, váha nadstavby je téměř identická s vahou materiálu na střeše před nadstavbou, použity lehké materiály a ocelový věnec, vzniká technické mezipatro a 13 nových bytových jednotek.
 • 3. prosince 2005 prováděla firma Dofos přípravné práce na střeše našeho domu, během nich odkryla části střechy. Roztátý led (byla tuhá zima) na naší střeše způsobil v odpoledních hodinách zatékání do několika bytu v 7 patře. Celá věc se řešila krizově a střecha byla opět zakryta, práce byly ukončeny v neděli kolem 5. 7. patro trpělo výstavbou několik let.
 • 30. srpna 2007 kolaudace prvních 3 bytových jednotek nadstavby
 • 2008 ... do nadstavby byly zřízeny dva nové výtahy Mühlbacher, šetřilo se opravdu na všem.
 • 2009-2010 ... zateplování našeho domu, financováno úvěrem a dotací Panel.

Produktivní správa domu (od 2011)
 • 7. září 2011 ... výměna prvního nákladního výtahu 1000 B firmou ThyssenKrupp.
 • 15. února 2012 ... museli jsme poprvé opakovat shromáždění SVJ pro malou účast.
 • červenec - září 2012 ... proběhla výměna boilerů za nové po několika haváriích, kdy pořád něco praskalo.
 • září 2013 ... dům má průkaz energetické náročnosti C.
 • 28 dubna 2014 ... dům je napojen na internet přes optický kabel.
 • 2015 ... proběhla výměna světel v domě.
 • 2015 ... byla vymalována všechna patra v domě s označením pater.
 • 19. října 2015 ... Zone Invest začal stavět svůj polyfunkční dům na zadním parkovišti.
 • leden 2016 ... proběhla výměna vodoměrů a měřičů tepla s možností radiového odečtu.
 • 29. února 2016 ... dostali jsme konečně stavební povolení na výměnu posledního výtahu 250 B.
 • březen 2016 ... proběhne rekonstrukce vchodů
 • říjen 2020 ... byla zkolaudována poslední bytová jednotka a po 15 letech byl dokončen projekt nadstavby.
 • říjen 2020 ... oprava chodníku před domem MČ Brno - Královo Pole.
 • 2021 ... zřízeno osvětlení chodníku na ulici Fugnerova.
 • 2022 ... rozjela se stavba polyfunkčního objektu u Arboreta.
 • září 2022 ... modré zóny zřízeny na druhé straně TGP.Žádné komentáře: