Časté otázky

Nejčastěji kladené otázky při prodeji bytu.

Jak zjistím kolik mám platit měsíční úhrady SVJ?
Všechny informace by vám měl poskytnout předcházející majitel bytu, pokud to není možné, obraťte se na našeho správce Bytasen (weigner@bytasen.cz).

Jak je to s pozemkem pod domem? Dle katastru nemovitostí dům částečně stojí na pozemku podílově vlastněném majiteli bytů, ale zároveň i na několika městských pozemcích. Platí se za pozemek městu pravidelně nějaký nájem? Je v plánu odkup?  
Za pozemek nic neplatíme a odkoupení se řeší s městem. Odkup brzdí nevyřešený restituční nárok.

Existuje a jak je vysoký úvěr?
V roce 2009 si SVJ vzalo úvěr ve výši 7,5mil. Kč, za účelem zateplení panelové části domu. Splácíme měsíčně 52,5tis. Kč z fondu oprav. Z programu Panel pak od ČMZRB dostáváme dotaci ve výši 66tis. Kč, každých 6 měsíců. Úvěr bude splácen do roku 2026.

Kde je dům pojištěn?
Dům a jeho společné prostory jsou pojištěny u Allianz pojišťovny. Každý si musí pojistit svou domácnost sám, a kdo tak neučiní, vystavuje se velkém riziku, že když někoho vytopí prasklou hadičkou za 10 Kč, tak bude hradit všechny škody sám.
Poznámka: Každý nováček ve finančním poradenství má utkvělou představu, že nám nabídne lepší pojištění, přitom o této problematice nic neví. Šetřte prosím svůj čas a hlavně čas členů výboru.

Je v domě přístupná nějaká společná kočárkárna/kolárna?
Ano, ale není označena z bezpečnostních důvodů.

Co když chci vyměnit radiátor?
Hlavní technické podmínky při výměně radiátorů:
  • pokud je to trochu možné, plánujte ji prosím na období mimo topnou sezónu
  • z důvodu zachování parametrů topné soustavy nesmí mít nový radiátor výrazně vyšší výkon oproti tomu původnímu (do 20 %)
  • z téhož důvodu prosím nenahrazujte litinové radiátory deskovými
  • nahrazení litinových radiátorů v koupelnách topnými žebříky je – vzhledem k samostatným stoupačkám pro koupelny – možné; i zde ale platí nutnost výrazného nepřekročení původního výkonu topného tělesa
  • počítejte prosím s úhradou nového vyvážení topné soustavy, bude-li po Vašem zásahu potřeba, a nákladů spojených s montáží a programováním indikátoru spotřeby tepla


Žádné komentáře: